Foto: Trond Joelson
Foto: Trond Joelson

Tappet for energi

Vi trenger mer fornybar energi, og diskusjonene om hvordan vi skal få til dette og hva vi må forsake begynner nå å tappe mange for mye energi. Det som trengs nå, er mer kokrete planer og bestemte politikere som makter å få gjennom vedtak som virkelig får en betydning.