Talte for redusert energibruk

- Redusert energibruk i bygg er vår største utfordring, sa kommunalminister Erna Solberg etter å ha åpnet miljøkonferanse i Oslo.

Erna Solberg åpnet i formiddag verdenskonferansen Sustainable Building 2002 i Oslo. Mer enn 1000 delegater fra over 60 land er samlet på hotel Plaza, for å drøfte hvilke løsninger bygg- eiendom- og anleggsnæringen (BAE) kan ta i bruk, for å sikre miljøet og bærekraftig utvikling verden over. -Energiforbruket i bygg har økt de siste årene, og denne trenden må snus, sa Solberg. Det norske ØkoBygg-programmet har demonstrert at det er et betydelig potensiale for energisparing i bygningssektoren, fortsatte Solberg, og hun håpet denne konferansen ville være med å gi ny kunnskap og nye ideer til hvordan energireduksjonen i bygg kan hentes ut. Sustainable Building samler fagfolk fra hele BAE-næringen, og skal i løpet av tre dager presentere mer enn 400 innlegg med prosjekter fra over 50 land sier arrangør, og leder av ØkoBygg, Erik Hammer. Det norske ØkoBygg-programmet har vakt internasjonal oppmerksomhet, og våre erfaringer vil også bli presentert på konferansen. Han fremhever blant annet erfaringene med bredere tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen, effektiv gjenbruk av bygningsmaterialer, økonomisk lønnsomhet i miljøtenking og ikke minst energieffektive bygg.