Foto: TPF

Takprodusentene med ny veileder for tak under oppføring

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har utgitt en helt ny veileder som omhandler tak under oppføring og hvilke forhåndsregler og tiltak som anbefales ved bruk av takene i oppføringsperioden.

I en pressemelding skriver de at de opplever at tak er særlig utsatt for mekaniske skader i byggefasen ettersom takflatene i dag i større grad er i bruk som blant annet lagringsplass og gangvei. Målet med veilederen er derfor at den kan være et nyttig hjelpemiddel for de ulike aktørene i et byggeprosjekt for å redusere risikoen for slike skader.

For å unngå risiko for mekaniske skader på takisolasjon og taktekning under byggeperioden er det viktig at alle involverte aktører samarbeider om et godt resultat, og samtidig har fokus på sin del av oppgaven. Veilederen er derfor delt inn i fire hoveddeler for henholdsvis byggherrer, prosjekterende, anleggsledelse og takentreprenør, der aktuelle tiltak hver enkelt aktør kan bidra med er beskrevet.

- Av økonomiske årsaker er det derfor også viktig med tydelige ansvarsområder og overlevering av ansvar, slik at ansvaret for eventuelle skader er tydelig og ikke pulveriseres, og at nødvendige beskyttelsestiltak brukes i rett omfang til rett tid. Dette ivaretar også veilederen med praktiske eksempler. Veilederen tar også for seg hvilke juridiske forhold og forpliktelser takentreprenøren har overfor det offentlige og egen kontraktspart, skriver TPF i meldingen.

Det er SINTEF i samarbeid med advokatfirmaet Grette og TPF som har utarbeidet veilederen.

Alle de 8 gyldige anvisningene og et historisk arkiv med tidligere utgaver kan fritt lastes ned fra TPF's hjemmesider www.tpf-info.org.