Helge André Njåstad (Frp) har forhandlet med regjeringspartiene om kommuneproposisjonen for 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB
Helge André Njåstad (Frp) har forhandlet med regjeringspartiene om kommuneproposisjonen for 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tak på eiendomsskatt skal utredes

Frp har fått med seg regjeringspartiene på å utrede et tak i kroner og øre på hvor mye som kan kreves i eiendomsskatt.

Enigheten er kommet på plass i forbindelse med forhandlingene i Stortinget om kommuneproposisjonen for 2022.

I enigheten bes regjeringen om å legge fram en helhetlig utredning om eiendomsskatten, herunder "et tak for eiendomsskatt på ordinære boliger og hytter".

Frp har foreslått at et slikt tak kan ligge på 3.000 kroner per hytte eller husstand, men har ikke villet låse seg til en sum.