Foto: T-2 Prosjekt Vest

T-2 Prosjekt Vest skal lede omprofileringen av bygg i Vestland

Vestland Fylkeskommune har inngått kontrakt med T-2 Prosjekt Vest AS for byggeledelse i forbindelse med omprofilering av byggene i hele fylket, som omfatter gamle Hordaland og gamle Sogn og Fjordane.

Det skriver T-2 Prosjekt Vest i en pressemelding tirsdag.

Det er en omfattende mengde skilt som skal byttes ut for å få på plass den nye grafiske profilen til fylket, skriver T-2 i meldingen. Fra før er Protector 4sign engasjert som leverandør av skiltene.

T-2 Prosjekt Vests oppdrag går ut på å styre omprofileringen som byggeleder. Arbeidsoppgavene blir å avklare plassering i samarbeid med skiltleverandør og brukere, ordne med gjennomføring av nødvendige forberedende arbeider og være skiltleverandørens kontaktperson under arbeidet. På skolene skal arbeidet skje i nært samarbeid med områdeleder og driftsleder fra eiendomsseksjonen og skolens ledelse, heter det i meldingen.

Prosjektet er nå i planleggingsfasen, og Vestland jobber, ifølge pressemeldingen, med fullfinansiering for gjennomføring av skiltprosjektet.

‒ Vi er stolte og kry som har fått denne byggelederkontrakten for omprofilering av hele Vestland. Vi er allerede i gang og gleder oss til videre godt samarbeid med Protector Skilt 4Sign og Vestland fylkeskommune, sier gründer og daglig leder Alexander Strand i T-2 Prosjekt Vest.