Sykehjemspasienter evakuert etter jordras i Trøndelag

Om lag 90 personer, deriblant ti sengeliggende sykehjemsboere, er evakuert etter et 1,3 kilometer langt jordras i Leksvik i Trøndelag.

Sykehjemsboerne er evakuert for å være «føre var» dersom evakueringen må utvides, opplyser politiet.

De har ikke kontroll på området og må fortsatt vente på geologenes konklusjoner før de kan ta stilling til om flere må evakueres.

– Det verste er hvis raset forplanter seg videre. Vi ønsker å være føre var, og for å være sikre har vi evakuert en del husstander. Inntil videre venter på konklusjonen til geologene, sier innsatsleder Olav Strid i Trøndelag politidistrikt til NRK.

I tillegg til de ti sykehjemsbeboerne er ytterligere 80 mennesker evakuert fra 35 boliger som ligger i nærheten av rasområdet. Politiet sier det kan bli aktuelt å evakuere de resterende 60 beboerne på sykehjemmet, og ordfører Steinar Saghaug i Indre Fosen kommune sier de allerede har lagt en plan for dette.

– Vi har ordnet med plasser for beboerne rundt om i kommunen, og gjort avtale med både busser og ambulanser slik at vi får fraktet dem dit, sier Saghaug til NRK.

Kvikkleire

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt en geotekniker og en sivilingeniør til stedet. De driver ved 18-tiden fortsatt med undersøkelser.

– Vi arbeider med å skaffe grunnlagsmateriale for å vurdere om det kan forventes en videre utvikling av skredet. Dette gjør vi ved å få satt i gang skanning av sjøbunnen og geotekniske undersøkelser i området, sier regionsjef Kari Øvrelid i NVE i en pressemelding.

Skredet beskriver de som en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

– Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Videre skriver NVE at det er lav vannmetning og lav vannstand på Fosen og i Trøndelag og at det er liten fare for jordskred ellers i området.

Hoppet ut

Det omfattende jordraset gikk ved tolvtiden i Hjelopveien i Leksvik, der det pågår bygging av en liten småbåthavn. En gravemaskin ble med i sjøen da raset gikk.

Nils Hjellup, som driver entreprenørfirmaet som jobber på stedet og eier gravemaskinen, forteller til Adresseavisen at føreren klarte å hoppe ut i tide.

– Raset gikk ikke så fort. Nå er det bare aggregatet som stikker opp fra sjøen, sier han.

Innsatsleder Strid sier at politiet har snakket med gravemaskinføreren. Føreren er uskadd, og har sagt at raset gikk i forbindelse med arbeidet på en liten molo ved vannkanten.

Kriseledelse

Foreløpig er det kun strandsonen som er berørt av jordraset, men dersom det graver seg innover mot land kan det bli aktuelt å evakuere vest for rasstedet inn mot Leksvik sentrum.

Foreløpig er det ikke meldt om at noen mennesker er skadd som følge av raset.

Indre Fosen kommune har satt kriseledelse. Veien til rasområdet er stengt, og det er ikke mulig for andre enn hjelpemannskaper å komme seg dit.

Kystvaktskipet Njord er på stedet og bistår fra sjøsiden sammen med en brannbåt fra Trondheim, skriver A dresseavisen.