Illustrasjon: Veidekke

Illustrasjon: Veidekke

Sweco signerte batterifabrikk-kontrakt

Arbeidet med å bygge Morrows batterifabrikk i Arendal startet i høst. Nylig signerte Sweco en rådgiverkontrakt på prosjektet.

Avtalen med Morrow ble signert i november, og arbeidene skal være ferdige i løpet av 2023. Swecos skal prosjektere og dimensjonere systemer som sørger for sikker batteriproduksjon.

– Vår rolle er å utarbeide et konsept for design av fabrikken som sørger for at bygninger, utstyr, maskiner og infrastruktur kobles sammen på en måte som sikrer optimal drift av Batterifabrikk 1, og slik at den kan produsere batterier i henhold til mål. Det å utvikle en batterifabrikk er et omfattende og komplekst innovasjonsarbeid der mange aktører og deler er involvert. Vi i Sweco skal fungere som bindeleddet mellom utstyrsleverandører, entreprenører og produsenter. Vi skal sørge for at batteriproduksjonen rett og slett går som smurt, sier Arild Haugene, seniorrådgiver i Sweco i en pressemelding.

I batterifabrikken skal det installeres en rekke maskiner og utstyr som skal produsere battericeller, blant annet skal maskinene håndtere råstoff og komponenter som inngår i battericeller.

Batterifabrikk 1 vil ha en årlig kapasitet på opptil 1 GWh.

– Vi er veldig glade for å ha med oss så dyktige og kompetente samarbeidspartnere som Sweco som skal sørge for at grensesnittene mellom bygg, maskiner, utstyr og hjelpesystemer passer sammen. Dette arbeidet er helt avgjørende for at fabrikken skal fungere, sier Andreas Maier, direktør for drift og fabrikkbygging hos Morrow i meldingen.