Fra venstre; Harald Bror Onarheim, Frøydis espedal, Øyvind Gran Kjellesdal, Tage Godtland

Sweco overtar BIM Consult

BIM Consult blir fra 1.november en del av Sweco Norge.

BIM Consult er et nisjeselskap med spisskompetanse innen BIM. Selskapet har lykkes med å ta viktige posisjoner på flere store og betydningsfulle prosjekter. Nytt Nasjonalmuseum i Oslo, Regjeringskvartalet, nytt hovedkontor for Brønnøysundregistrene og hovedkontoret til Statoil Fuel & Retail er noen eksempler.

- Sweco har som mål å ta nye posisjoner knyttet til moderne prosjekteringsprosesser og verktøy. BIM Consult er langt fremme på innovasjon og utvikling av BIM som prosess og verktøy på tvers av alle fagområder, sier Frøydis Espedal i Sweco, regionleder for Bygg, industri og eiendom i Oslo.

Gründerne av BIM Consult, ser på integrasjonen som en spennende mulighet.

- Vi får styrket vår kapasitet ved å bli integrert i ett av Norges største rådgivende miljøer. Samtidig vil dette gi våre medarbeidere utfordringer ved å delta i tverrfaglige prosjekter i et stort selskap, sier daglig leder Øyvind Kjøllesdal.

- Det å bli en del av et så anerkjent kompetansemiljø som det Sweco representerer, vil tilføre våre kunder bredere kompetanse, samtidig skal det bli gøy å også få være med på å videreutvikle Swecos interne BIM-strategier, avslutter han.