Administrerende direktør i Sweco Norge, Rasmus Nord.
Administrerende direktør i Sweco Norge, Rasmus Nord.

Sweco-oppkjøp ga betydelig omsetningsvekst

Sweco Norge økte fra 541,7 millioner i omsetning i tredje kvartal i fjor, til 674,7 millioner i samme periode i år. Oppkjøp av tre selskaper trekkes frem som en av hovedårsakene.

Sweco presenterte torsdag tallene for tredje kvartal. De viser at driftsresultatet (EBITA) for tredje kvartal ble 31,1 millioner kroner, mot 25 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatmarginen i tredje kvartal ble 4,6 prosent, uendret fra samme periode i 2021. Driftsinntektene i tredje kvartal var 674,7 millioner kroner, sammenlignet med 541,7 millioner for tredje kvartal i fjor.

– Den betydelige omsetningsveksten i kvartalet skyldes oppkjøpene av Arcasa Arkitekter, Stema Rådgivning og Byggeråd, i tillegg til organisk vekst og forbedring av nøkkeltall, skriver Sweco i en pressemelding.

– Jeg er fornøyd med det solide resultatet Sweco leverer i tredje kvartal, og er imponert over innsatsen fra hele organisasjonen. Vi har en sterk ordrebok, og gjennomfører prosjekter med høy kvalitet i kvartalet, fra moderne VA-løsninger til helsebygg og prosjektledelse. Det er ekstra spennende med tildeling av prosjekter innenfor batteriproduksjon, CO2-fangstanlegg og hydrogenproduksjon, sier administrerende direktør Rasmus Nord i meldingen.

Hittil i år leverer Sweco Norge et driftsresultat på 177,1 millioner kroner, mens resultatet for de første ni månedene i 2021 var 143,9 millioner kroner. Driftsmarginen er 8,1 prosent for denne perioden, mot 7,5 prosent i samme periode i 2021.

Driftsinntektene hittil i år er 2.199,5 millioner kroner, mens inntektene for samme periode i 2021 var 1.918,9 millioner kroner.

– Selv om vi kan glede oss over gode resultater så langt i år, ser vi klare utfordringer fremover. Aktivitetsnivået i bygg- og anleggsmarkedet kjøler ned og vi merker allerede nedgangen i deler av tjenesteporteføljen, for eksempel innenfor det private byggmarkedet. Vi anerkjenner behovet for å kjøle ned økonomien på kort sikt. Samtidig står vi overfor en nødvendig omstilling til et lavutslippssamfunn, som vil kreve betydelige investeringer og kompetanse, sier Nord.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et driftsresultat (EBIT) for tredje kvartal på 382 millionersvenske kroner, mot 415 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en driftsmargin på 7,1 prosent.

Driftsinntektene steg til 5.372 millioner svenske kroner, fra 4.691millioner svenske kroner i tredje kvartal 2021.

For årets første ni måneder endte driftsresultatet (EBIT) på 1.516 millioner svenske kroner, som er en økning fra resultatet på 1.484 millioner for samme periode i 2021. Driftsinntektene økte til 17.565 millioner svenske kroner i perioden, fra 15.872 millioner svenske millioner kroner i 2021.