Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco, har betalt ut en million i bonus til egne ansatte som har rekruttert nye Sweco-hoder i 2018. 

Sweco har delt ut én million i bonus til ansatte som rekrutterer venner

Sweco bruker sine egne ansatte som hodejegere. Det lønner seg – for både selskapet og de ansatte.

Ville du latt deg friste til å rekruttere aktivt i vennekretsen din dersom arbeidsgiveren hadde lovet deg 30.000 kroner om vedkommende fikk jobb?

I løpet av første halvår i 2018, kom mellom 30 og 35 nyansatte i Sweco inn dørene via anbefalinger fra en som allerede er ansatt i selskapet.

Det har resultert i like mange bonusutbetalinger på 30.000 kroner per hode.

Til sammen betyr det at Sweco har betalt ut rundt én million i bonuspenger til interne hodejegere.

- 30.000 kroner et såpass stort beløp at det blir attraktivt å jobbe aktivt for å få inn nye folk, sier administrerende direktør Grete Aspelund til Byggeindustrien.

Dersom én person bidrar til at to personer blir ansatt, dobles bonusen for vedkommende.

Millionutgiften bekymrer Sweco-sjefen svært lite. Tvert om. Hun mener de får langt mer igjen for de investerte pengene enn hva utlegget tilsier.

- Dette er en vinn-vinn situasjon for både selskapet og de ansatte. Disse rekrutteringene er ofte gode rekrutteringer i den forstand at våre egne ansatte «går god» for kandidaten, kandidaten får arbeide i et miljø hvor hun har bekjente, og den som anbefaler får en økonomisk uttelling, sier Grete Aspleund.

Skjøt fart med økt bonus

Rekrutteringen skjøt ifølge Sweco-sjefen fart etter jul da de valgte å trappe opp kommunikasjonen om kampanjen internt og samtidig øke bonusbeløpet til 30.000 kroner.

Nå i høst lanserer de også en egen app der de ansatte enklere kan legge inn tips og anbefalinger til kandidater til stillinger i Sweco.

- Vi synes at dette er et godt alternativ til å bruke rekrutteringsselskap. Noen ganger har vi gode erfaringer med å bruke byråer i rekrutteringsarbeidet, andre ganger har det ikke fungert like godt for oss. Derfor synes vi det er bedre å bruke pengene på våre egne ansatte, sier Grete Aspelund.

- Hvor lenge skal kampanjen gå?

- I overskuelig fremtid.

- Hvor vanlig er dette i rådgiverbransjen?

- Jeg vet dette er en praksis som er vanlig i IT-bransjen, men hvor mange av rådgiverne som bruker det, er jeg usikker på.

300 nyansettelser på ett år

Verv en venn-kampanjen er bare ett av flere grep Sweco tar for å øke bemanningen i selskapet.

I år har det så langt blitt ansatt 200 nye personer, og innen utgangen av året skal etter planen ytterligere 100 være på plass. Den store andelen av disse skal jobbe i Oslo, Trondheim og Bergen.

- Det er krevende arbeid å hente inn så mange, og det gjør at vi må tenke nytt i hvordan vi rekrutterer. Verve-kampanjen er en del av det, men noe av det viktigste vi gjør er å dra ut på universitetene og høyskolene for å vise aktivt hvordan det er å jobbe i Sweco. Det kan være i form av workshoper, eller større opplegg der studentene selv får lov til å være med å utvikle store prosjekter, sier Aspelund og viser til et samarbeid Sweco har hatt sammen med eiendomsselskapet Aspelin Ramm over flere år.

- Nå sist fikk studentene være med å utvikle planer for hele området rundt Rosenholm Campus på Kolbotn. Det å være med på sånne prosjekter, med veiledning fra kyndige seniorer fra både oss og Aspelin Ramm, ser vi er attraktivt, sier Aspelund.

Tradisjonelle stillingsannonser har de gått bort fra å bruke.

- Hovedandelen av søkere får vi gjennom sosiale media der vi forsøker å fortelle historier om hvordan det er å jobbe i Sweco. Vår siste SoMe-kampanje har hatt over 1 millioner visninger på Facebook, og filmene vi har laget er sett av 130 000 brukere, sier Sweco-sjefen.