Illustrasjon: Sweco Architects
Illustrasjon: Sweco Architects

Sweco Architects skal tegne del av ny Trondheim-bydel

Team TAG Arkitekter, nå Sweco Architects, har vunnet parallelloppdraget om detaljregulering av R. Kjeldsbergs eiendommer på Sluppen i Trondheim.

– Vi ønsker å skape en levende og attraktiv bydel der det er godt å bo. Bærekraftige og klimatilpassede løsninger som ivaretar biologisk mangfold, samt god mobilitet der det er lett å bevege seg vil ha ekstra fokus, sier Bente Bolme Aasetre, prosjektleder for parallelloppdrag og kommende detaljregulering i en pressemelding.

Som grunnlag for parallelloppdraget var både ny kommundelplan og Gehl Architects masterplan for Sluppen bydel.

Juryen skriver blant annet at TAG Arkitekter med sitt prosjekt LøsSluppen har gitt et «ytterst sympatisk forslag til hvordan en ny bydel med gode boligkvaliteter kan løses på Sluppen. Deres konsept om ParkLiv, ByLiv og BakgårdsLiv illustrerer en god grunnleggende forståelse for grunnkvaliteter i byutvikling. Dette understøttes fint i behandlingen av torvet som samler byliv og parkliv, og beskyttes og aktiveres av et aktivitetshus og bydelsbibliotek».

– Vi er utrolig fornøyde med å ha vunnet dette oppdraget. Til sammen har vi vært en gruppe på fire personer som har vært med på prosjektet. I tillegg har vi brukt ressurser fra ulike deler av TAG, som nå er en del av Sweco Architects, ved behov. Det er et stort prosjekt som vi gleder oss til å komme i gang med. Det blir ekstra stas å gjøre dette som del av Swecos nye divisjon, Sweco Architects, sier Aasetre.