Svensktoppar på handelstokt i nord

Anført av næringslivsbaron Marcus Wallenberg kommer kremen av svensk forretningsliv på handelstokt til Tromsø og Hammerfest denne helgen.

Svensktoppene er invitert av den norske regjering som ledd i nordområdesatsingen. Vi ønsker et utvidet samarbeid med Sverige i nord. Vi har lenge hatt oppmerksomheten rettet mot Russland, men det er også viktig med et økt engasjement i nordområdene fra svensk og finsk side. Jeg håper at den svenske delegasjonen vil forlate Norge med økte kunnskaper og økt investeringslyst, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB. Den svenske næringslivsdelegasjonen består av representanter fra store selskap som ABB, IKEA, Ericsson, Boliden, Astra Zeneca, LKAB, SAS, Saab, SEB, Volvo, Skanska og Vattenfall. I kikkerten har svenskene verdifulle industri- og handelskontrakter. Wallenberg og Bildt Det er et topptungt lag svenskene sender til Tromsø på søndag. I spissen for næringslivsdelegasjonen står styreleder i Skandinaviske Enskilda Banken, Marcus Wallenberg. Hans bror Jacob, styreleder i Investor AB, er også med på turen, i likhet med utenriksminister Carl Bildt og næringsminister Maud Olofsson. Den norske regjeringen har pekt ut nordområdene som sitt fremste strategiske satsingsområde, en politikk som har vakt nysgjerrighet på svensk side. Svensk næringsliv retter primært blikket mot petroleumsvirksomheten i Barentshavet, men gruvedrift, telemedisin, romforskning og marin bioprospektering er også sannsynlige områder for økt norsksvensk samarbeid. Marin bioprospektering innebærer utnyttelse av det genetiske materialet i levende organismer i havet til medisin og andre produkter. På programmet for tredagersbesøket som innledes søndag, står blant annet tur med Fjellheisen og sjømatmiddag på Tromsøs tak, omvisning på Statoils anlegg på Melkøya med konserndirektør Helge Lund som guide og besøk på Eksportutvalget for fisks forskningsstasjon i Kårvika. Flykjøp Med i den svenske delegasjonen er SAAB Internationals visepresident Jan Nygren, som før jul var i Tromsø på invitasjon av fylkesrådsleder Paul Dahlø. Initiativet kom som følge av at Nygren uttalte seg positivt om muligheten for nordnorske arbeidsplasser hvis Norge kjøper SAABs jagerfly JAS Gripen. Ønskemålet fra SAABs side er å finne samarbeidspartnere i Nord-Norge. Det er en økende bevissthet om nordområdene i Sverige, og vi ser at dette området vil bli ett av Europas viktigste, både politisk og økonomisk, de neste 20 årene. Det er blant annet aktuelt for svenske bedrifter å bli underleverandører til offshorevirksomheten i større grad, sa Nygren til Nordlys i desember. Han la til at muligheten for å engasjere seg øker betraktelig om Norge kjøper det svenske jagerflyet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre er forberedt på en sjarmoffensiv fra Nygrens side. Det har jeg ingenting imot. Vi tar gjerne imot informasjon fra den svenske leverandøren, slik vi gjør med de to andre, sier han.