Audun Harridsleff, styreleder i Betongelementforeingen.Anette Aanesland i Nye Veier AS.Jon Sandnes i BNL.Per Brevik i Norcem.Dag Aarnes i NHO.

Styrket ordrereserve hos betongelementprodusentene

Utover høsten har ordrereserven hos medlemmene i Betongelementforeningen styrket seg, og er nå på det høyeste nivået siden 2008.

- Ordreutviklingen styrket seg utover året, men forskjellene relativt store i de ulike regionene, sier styreleder Audun Harridslef (Contiga) i Betongelementforeningen.

Når det gjelder elementproduksjonen for 2015 samlet sett, har man ikke sett de store utslagene, og nedgangen innen enkelte av produktgruppene har vært lavere enn forventet.

For den største produktgruppen, hulldekker, var nedgangen på 3,8 prosent i 2015 forhold til året før. Totalt ble de produsert 1845680 kvadratmeter hulledekker i fjor. Plattendekker hadde en økning på hele 34 prosent og andre dekker en økning på 54 prosent. Vegger hadde en økning på 5,7 prosent, isolerte vegger hadde en nedgang på 12,9 prosent. Søyler hadde en nedgang på 13,1 prosent mens bjelker hadde en nedgang på 4,4 prosent. Balkonger hadde en økning på 34,9 prosent.

Når det gjelde importen av elementer, er den relativt stabil. Importverdien har gått noe ned på grunn av svekkelsen av den norske kronen. Det gjør at importen blant annet fra Øst-Europa minker. De to store landene som eksporterer elementer til Norge er som tidligere Sverige og Danmark.

Betongelementbransjen er torsdag og fredag til stede på det årlige medlemsmøtet på Gardermoen, hvor rundt 155 deltakere er med på arrangementet.

Foreningen har nå 67 hovedmedlemmer og 44 assosierte partnere. Fire nye medlemmer er kommet til i løpet av 2015.