– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen/Arbeidstilsynet

– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen/Arbeidstilsynet

Styrker lovverket om seksuell trakassering i arbeidslivet

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering, også gir et vern mot seksuell trakassering.

– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet via en pressemelding.

Arbeidsmiljøloven slår i dag fast at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Tidligere i år vedtok Stortinget en presisering i lovteksten, for å gjøre det klart at § 4-3 i arbeidsmiljøloven om trakassering også omfatter seksuell trakassering.

– Det er ikke tvil om at seksuell trakassering også i dag er dekket av bestemmelsen, men en presisering vil kunne bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Vollheim videre.

Se lovvedtak som beskriver endringen fra 1. januar 2024 (lovdata.no)

I dag er trakassering og seksuell trakassering kun definert i likestillings – og diskrimineringsloven, men fra nyttår skal definisjonene også inn i arbeidsmiljøloven.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

– Seksuell trakassering kan være en seksuell kommentar, en hånd på låret eller et ufrivillig kyss. Det kan også være en ufin vits, et litt for langt blikk eller et nakenbilde, skriver tilsynet.

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at loven følges og at det ikke skal skje, sier Vollheim.