Satsningen skal ledes av Ann Kathrin Hagen Malmo.

Structor satser på eiendomsbesiktigelse

Structor Oslo AS satser nå på eiendomsbesiktigelse med video som et nytt forretningsområde. Virksomheten ledes av Ann Kathrin Hagen Malmo som kommer fra SBV-Consult. 

Satsningen med videobesiktigelse skjer innen i samferdsel, VA, bygg og andre utbyggingsoppdrag. 

- Videobesiktigelse er dokumentasjon med video av tilstand på nærliggende byggverk, konstruksjoner og eventuelt installasjoner før anleggsarbeid og andre vibrasjonsskapende aktiviteter settes i gang. Dette for å unngå eventuelle tvister om skader som skyldes de vibrasjonsskapende arbeidene. Besiktigelsen vil også kunne avdekke spesielle forhold ved eiendommen som bør tas hensyn til under utførelsen av arbeidene, heter det i en melding fra selskapet.

- Vi er alle topp motiverte og er allerede godt i gang med flere interessante oppdrag, sier Malmo, som får med seg to medarbeidere. 

- Det har vært inspirerende å komme inn i en organisasjon som har så sterk fokus på enkle administrative systemer, enkel rapportering og raske beslutninger, legger Malmo til.

- Vi er veldig fornøyd med at vi har fått etablert denne virksomheten under ledelse av Ann Kathrin, sier Sverre Sundfær, daglig leder i Structor Oslo.

- Den solide og brede erfaringen disse medarbeiderne representerer er ledende i markedet, avslutter han.

Structor har nå over 30 medarbeidere i Norge fordelt på fire selskaper med spisskompetanse innen en rekke områder.