Strømprisene økte i 2006

Strømprisene for norske husholdninger økte med 22,4 prosent i løpet av fjoråret.

I gjennomsnitt lå strømprisen på 51,5 øre/kWh i fjerde kvartal i fjor. Det er 18,1 prosent høyere enn i tredje kvartal og 74,9 prosent høyere enn i fjerde kvartal i 2005. Foreløpige tall viser at total strømpris medregnet avgifter og nettleie var 91,5 øre/kWh i fjor, en økning på 22,4 prosent fra 2005. For husholdninger med variabel pris (ikke tilknyttet elspot) var strømprisen i fjerde kvartal i gjennomsnitt 57,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er en økning på 34 prosent fra tredje kvartal. Ettårs fastpriskontrakter steg i samme periode med 15,3 prosent til 42,9 øre/kWh, mens andre fastpriskontrakter vokste med 17,5 prosent til 35,8 øre/kWh.