Strømprisen ned

Etter en kortvarig oppgang, fortsetter strømprisen å falle. Spotprisen var onsdag lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

I uka som gikk, falt den gjennomsnittlige børsprisen på strøm med 2,5 øre til 38 øre i Sør-Norge. I Midt- og Nord-Norge falt prisen med 1,6 øre til 38,9 øre.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har prisfallet sammenheng med mildere vær og lavere etterspørsel etter elektrisitet.

Det er fortsatt bra med vann i magasinene. Ved utgangen av uka som gikk, var fyllingsgraden 60,7 prosent, en nedgang på 1,7 prosentenheter fra uka før.

Magasinfyllingen er 4,4 prosent under det «normale» for uke 3, og 9 prosent under fjorårets nivå.