Ill. Planforum Arkitekter AS

Strøm Gundersen bygger sykehjem

Strøm Gundersen AS, der AF Gruppen er hovedaksjonær, har inngått kontrakt med Øvre Eiker kommune om oppføring av et sykehjem i Hokksund i Buskerud.

Nybygget vil bestå av tre etasjer med kjeller på totalt 6 550 m2 BTA, og vil når det står ferdig inneholde ny legevakt for kommunen samt rehabiliteringsplasser, demensplasser og lindrende avdeling for sykehjemmet. Nybygget vil tilknyttes eksisterende sykehjem med gangkulvert i kjellernivå. I tillegg skal det etableres en sansehage (parkanlegg) for demenspasienter.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 119 millioner kroner eks. mva.

Byggearbeidene starter i mai 2014 og planlagt ferdigstillelse er januar 2016.