Illustrasjon: Mestres Wåge Architects, BAX / Mendoza Partida, v/Mestres Wåge

Støttet kunstsilo med 100 millioner

Nicolai Tangen gir gjennom AKO Kunststiftelse ytterligere 80 millioner kroner til byggingen av Kunstsilo, og garanterer for publikumsinntekter på fem millioner kroner i året de fem første driftsårene.

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har avsluttet samhandlingsfasen med entreprenøren, Kruse Smith, og endelige og kvalitetssikrede kalkyler foreligger for byggeprosjektet. Kvalitetssikringen er gjort av Bygganalyse AS. I den anledning har museet fått ytterligere bevilgninger av Nicolai Tangen gjennom AKO Kunststiftelse, slik at museumsbygget er fullfinansiert og at fem millioner korner i inntekter er garantert for museets første fem år, melder SKMU i en pressemelding.

Tangen har til sammen gitt 185 millioner kroner til SKMU, Kunstsilo og driften av museet. Inklusive verdien av kunstgaven på 220 millioner kroner er den samlede verdien av gaven på over 400 millioner kroner.

– Dette er en viktig milepæl for Kunstsilo-prosjektet, og gjør at vi er ett skritt nærmere å realisere et unikt kunst- og kulturprosjekt på Sørlandet, sier Reidar Fuglestad, direktør ved SKMU.

Beslutningen om endelig støttebeløp fra AKO Kunststiftelse ble tatt da kvalitetssikrede kalkyler for utbyggingen av Kunstsilo forelå.

– Det er nå gjennomført en omfattende kvalitetssikring av alle kostnader ved byggeprosjektet. Det har vært avgjørende å sikre en grundig gjennomgang, for å fjerne usikkerhet rundt tallene. Det endelige budsjettet inkluderer en god sikkerhetsmargin, noe som har vært viktig for å skape trygghet for prosjektet videre, sier Fuglestad.