Stort engasjement rundt Bygdin-oppstart

Rundt 30 deltakere var samlet da startskuddet gikk for Bygdin-nettverket (Bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena) fredag 17. juni.

Nettverket er en adresse og en felles arena for FoU- og innovasjon knyttet til tematikken industrialiserte byggeprosesser. Per i dag samler nettverket 35 medlemmer fra FoU-miljø, virksomheter og bedrifter fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter.

På oppstartsamlingen diskuterte arkitekter og rådgivere, byggherrer, entreprenører og produsenter fra hele landet felles utfordringer og muligheter. Det var stort engasjement og positiv stemning blant de oppmøtte, som tydelig satte pris på muligheten til å utveksle erfaringer og ideer med gamle og nye bekjente.

– Når vi ser arkitekten, entreprenøren og produsenten sitte rundt samme bord og åpent diskutere sine tanker og forventninger knyttet til for eksempel standardisering og skreddersøm, vet vi at vi er på riktig vei, sier sjefforsker og nettverksleder Anita Moum fra SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Medlemmene skal i tiden frem til neste samling høsten 2016 konkretisere arbeidstematikker og -aktiviteter under fire tematiske arbeidsområder; forretningsmodeller og nye verdikjeder, gjennomføringsmodeller, prosjektering og design, samt muliggjørende teknologier.

– Nettverket er åpent for flere nye medlemmer, sier Moum, som oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

Medlemmer per 17. juni 2016:

FoU:
SINTEF, NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing, BI, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Treteknisk

Bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter:
Arkitema/ELN Arkitekter, Arktek (Bjørn Bygg, EntrepreTOR, Harald Nilsen Entreprenørforretning, Nilsen & Haukeland, BE Betong & Entreprenør, Gunvald Johansen Bygg), Bergen Kommune, Boligbygg KF Oslo Kommune, Boinnova, Bundebygg, Bygg21, LINK Arkitektur, Metier, Multiconsult, Norsk Forening for Prosjektledelse, NORDIC Office of architecture, Nye Veier, Omega, Rambøll Norge, Ratio Arkitekter, Statens Vegvesen, Snøhetta, Støren Treindustri, Sykehusbygg HF, Tegn_3, TEKNObad, Tevas, ÅF Reinertsen, Dr. Techn. Olav Olsen

I tillegg har flere bransjeorganisasjoner meldt interesse i nettverksdeltakelse.