Større trafikkreguleringer i Vålerengtunnelen

Frem til august vil Vålerengtunnelens nordgående løp være delvis eller helt stengt som en følge av rehabiliteringsarbeider. Fra mandag og en måneds tid fremover vil tunnelen være nattestengt.

Trafikken vil da bli avviklet som tovegstrafikk i det sørgående løp. * Fra mandag 8. april til 8. mai stenges nordgående løp om natten. * Fra 8. mai til 13. mai stenges tunnelløpet hele døgnet. * Deretter blir det nattestengt frem til 29. juni. * Fra 29. juni til 18. august vil nordgående løp være helt stengt igjen. * I alle tidsrommene vil det avvikles tovegstrafikk i sydgående løp. - Årsaken til stengingene er et omfattende rehabiliterings- og oppgraderingsarbeid. I fjor ble det sørgående løpet fornyet og i år er det nordgående løp som står for tur, sier prosjektsjef Torstein Kjærvik i Statens vegvesen Oslo. I de periodene som Vålerengtunnelens nordgående løp er delvis stengt, vil stengetiden være fra kl. 21.00 06.00 på vanlige hverdager og fra kl.21.00 08.00 natt til lørdager. Natt til søndager vil stengingen vare fra kl. 21.00 dagen før og til kl. 09.30 søndags morgen. Avkjøringen til Etterstad fra Vålerengtunnelens nordgående løp vil være stengt hver natt, i tillegg til de tidsrommene tunnelen er stengt over hele døgnet. Avkjøringer må da skje via Helsfyr. I fjor ble sørgående løp blant annet bygget ut for å avvikle tovegs trafikk. Statens vegvesen Oslo regner derfor med at åpning av Strømsveien over Galgeberg ikke er nødvendig. - For å begrense ulempen for beboere og trafikanter, vil vi avslutte arbeidene 18. august i år. Det betyr at det er nødvendig å foreta sluttarbeider neste sommer. Det vil da foregå i juli og halve august 2003, sier Kjærvik.