Frank Roger Amdal og Arnt Ove Amdal i Overhalla BetongbyggArkitektene Daniel Rosebottom og David HowathByggherre Bodø kommuneJuryenFra monteringenFoto: Terje IndgjerdFoto: Terje IndgjerdFoto: Terje IndgjerdFoto: Terje IndgjerdFoto: Terje IndgjerdFoto: Terje IndgjerdFoto: Terje Indgjerd

Stormende applaus til Overhalla

Det var ikke grenser til ros som ble tildelt Overhalla Betongbygg AS da Betongelementprisen 2015 ble utdelt for Stormen Konserthus og Biblotek i Bodø tirsdag kveld. Prisen ble tildelt arkitektene for bygget – det engelske arkitektskontoret DRDH Architects og til byggherren Bodø kommune. Men også betongelementprodusenten ble behørig hyllet.

Fakta:

Kategori: Kulturbygg
Byggherre: Bodø kommune
Arkitekt: DRDH Architects, London
Lokal representant: Dark Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter AS
Akustikk og sceneteknikk: Arup
Størrelse: 18 038 m2
Sted: Storgata 1A og 1B, Bodø
Ferdigstilt: 15 november 2014
Betongelementer: Overhalla Betongbygg AS

For Overhalla har det vært et veldig løft da man investerte i nytt utstyr også for å levere slipte og børstede betongelementfasader – og leveransene til de to byggene i Bodø viser at man klarte oppgaven med glans. Mer enn 800 elementer er levert. Alt ble montert etter planen til tross for til dels vanskelige værforhold.

Det er sjelden vi hører så mye skryt til en betongelementleverandør som det vi hørte da Betongelementprisen ble overlevert. Og fremst i skryterekken sto ordfører Ida Pinnerød og arkitektene Daniel Rosebottom og David Howath.

Vi kommer tilbake med mer stoff om utdelingen både i bygg.no og i neste utgave av Byggeindustrien. Juryen har bestått av Lars Jåvik (leder), Trine Amundsen, Randi Hana Ayugfenstein og John-Erik Reiersen.

Fra juryens begrunnelse heter det:
«Stormen, Bodøs nye konserthus og bibliotek, fullender en tidligere ubebygd og viktig del av Bodø sentrum på et kvalitetsrikt vis. Byggene bidrar sterkt til å vitalisere og løfte området langs Storgata, Sjøgata, sjøfronten og Hålogalandsgata. Bygningene og publikumsområdene skaper liv i det tidligere tomme havnekvartalet. Prosjektet er plassert i en krevende kontekst hvor det på samme tid skal forholde seg til eksisterende gateløp, havn og landskap samt en mangfoldig bygningsstruktur. Dette er løst forbilledlig gjennom byggenes to rene volumer, som fullfører kvartalsstrukturen uten å dominere bybildet. Samtidig er det innenfor volumene på kreativt vis skapt et spesifikt uttrykk i de ulike fasadene gjennom en bevisst komposisjon av betongelementene.

Begge bygningene har fasader av betongelementer. De lyse fasadeelementene er børstet slik at overflatestrukturen blir myk og fremhever marmorens struktur i betongen. Elementinndelingen er komplisert, og presist utført slik at detaljene fremstår rene og elegante. Elementenes form sammen med vinduene gir de to bygningene et tydelig slektskap til hverandre. Fasadene og søylene som strekker seg opp mot taket bidrar til å gi bygningene en verdighet i samspill med bebyggelsen og landskapet rundt, og understreker at bygningene betyr
Materialiteten og den lyse fargen i fasaden skifter nyanser sammen med været, når den lave Nordnorske solen reflekteres ned i gatene eller når regnet får betongoverflaten til å bli mer avdempet. Dette gir liv til bygningen, samtidig som farge og form gir assosiasjoner til fjell og vinterlandskap.

Bygningenes nyskapende bruk av betongelementer er grunnleggende for byggets vellykkede utforming. Alt er klart gjennomtenkt og konsekvent gjennomført, fra elementinndeling til de små detaljene i søyler, vinduer og inngangspartier. Betongelementene er brukt på en utfordrende måte, blant annet ved at de er montert i forband som for murverk. Fasadenes elementinndeling inviterer til nysgjerrighet uansett hvilket perspektiv de betraktes fra.

Gjennom både høy arkitektonisk kvalitet og funksjon er Stormen konserthus og bibliotek blitt to viktige bygg i Bodø sentrum. Prosjektet er et resultat av en modig prosess og et særlig godt samarbeid mellom byggherre, arkitekt og betongelementleverandør.

På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2015 skal tildeles DRDH Architects for arbeidet med Stormen konserthus og bibliotek i Bodø.