Store områder mangler informasjon om radon

Statens strålevern og NGU mangler informasjon om radon-faren i flere områder. Antallet hus i områder med høy radonfare kan dermed være enda høyere, tror fagfolk bak nye radonkart.

De nye aktsomhetskartene, laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Statens strålevern, viser at over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med fare for radongass.

Hele 20 prosent av tettbygd areal i Norge ligger imidlertid i områder definert som usikker aktsomhet for radon. Usikker aktsomhet innebærer at det ikke finnes nok målinger på stedet til at aktsomhet kan beregnes, eller at beregningene ikke gir tilstrekkelig grad av sikkerhetsgrunnlag for å si om aktsomheten er høy, moderat eller lav. I disse områdene ligger det over 290.000 bolighus.

Fagfolk i Statens strålevern og NGU frykter noen ikke sender inn målerapporter fordi de er bekymret for at boligverdien skal synke eller for personvern, skriver NRK.

Både Statens strålevern og NGU er klare på at de ønsker seg flere målinger, og at resultatene bør inn i den sentrale databasen.

– Kommunene med mye grå områder bør måle i egne bygninger, og folk i egen bolig, sier Ingvild Finne i strålevernet.

For eksempel ligger 6.875 bolighus i Drammen kommune i et område der radonaktsomheten er usikker. Kommunene Tana, Hof, Granvin, Årdal, Sokndal og Tolga har også høy grad av usikker aktsomhet for radon.