Storbanker ser for seg stabil og lav rente lenge

Det skal fortsatt være billig å låne penger i Norge, men utsiktene til et rentekutt er mindre nå enn før sommeren, mener ledende økonomer.

Sjeføkonomene i den største nordiske og den største norske banken slår fast at styringsrenta ikke blir endret når Norges Banks hovedstyre har rentemøte torsdag.

– Spørsmålet er hva Norges Bank signaliserer framover, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets.

– Vår vurdering er, i likhet med alle andre, at det kommer ikke til å skje noe med renta på dette møtet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Delte meninger

Derimot er det spenning knyttet til hva Norges Bank ser for seg framover. Her skiller storbankene lag i sin vurdering, men bare hårfint.

Begge er enige om at rentebanen – som er Norges Banks anslag for hvordan styringsrenta vil utvikle seg – vil flate ut.

Det er stikk i strid med prognosen fra Jan Andreassen i Eika-Gruppen, som før helgen uttalte at han ser for seg en halvering fra dagens 1,5 prosent til en styringsrente på 0,75 prosent gjennom neste år.

Svekker kutt-utsikt

– Spenningen før rentemøtet i Norges Bank er knyttet til to ting: Hva slags rentebane de legger fram, og hva de formidler av usikkerhet om rentebanen. Ved forrige rentemøte, i juni, sa de at det er en liten sannsynlighet for at det kan komme et rentekutt. Vi tror at de fortsatt vil holde den døra åpen, men at sannsynligheten for et kutt vil være mindre, sier Dørum til NTB.

Nordea går et hakk lenger:

– Så langt vi kan se, vil de på kort sikt justere rentebanen litt opp. Vi tror de fjerner det som var et signal i juni om et mulig kutt, sier Juel til NTB.

Tre opp, to ned

Ekspertene er enige om at ulike faktorer trekker rentebanen i begge retninger, og at konklusjonen er at det jevner seg ut – slik at styringsrenten blir liggende på dagens lave nivå lenge, kanskje lenger enn det som til nå har vært anslått.

Dørums analyse lyder slik:

– Det er lavere renter internasjonalt, noe som isolert sett trekker norsk rente ned. Men kronen er svakere, og det trekker isolert sett renten opp. Så ser vi at marginen mellom styringsrente og utlånsrente er på vei ned. Det trekker i retning av høyere styringsrente. Inflasjonen i Norge er for tida litt høyere enn Norges Bank så for seg i juni. Det tilsier en økning. Men aktiviteten her hjemme, spesielt lavere oljeinvesteringer, trekker ned. Tre trekker opp og to trekker ned, og da jevner det seg ut, sier han.