Hilde Tellesbø (Treteknisk) (t.v.) og Tina Sletbak-Akerø (Treindustrien).

Stor interesse for trebaserte industrielle konsepter på  Bygg Reis Deg

200 deltakere var til stede på seminaret om trebaserte industrielle konsepter på Bygg Reis Deg.

- Dette reflekterer den omfattende aktiviteten innen tre i byggenæringen, sier administrerende direktør Hilde Tellesbø i Treteknisk.

Det har de siste årene vært en betydelig utvikling av trebaserte industrielle konsepter i Norge og utlandet, og tre brukes i økende grad innen store byggeprosjekter i Norge. Treteknisk, Treindustrien og Trefokus arrangerte samlingen og ville vise ulike markedsmuligheter og at industrielle løsninger i tre møter krav fra markedet.

Gjenstår utfordringer

- Det er veldig hyggelig at så mange er interessert i tre som byggemateriale, sier  Tellesbø.

Interessen mener hun gjenspeiler aktiviteten ute i næringen. I tillegg dekket programmet et bredt spekter i hele verdikjeden, fra tekniske utfordringer med å bygge verdens høyeste boligblokker til overflatebehandling på private hytter.

- For vår del var det viktig å gi et innblikk i hva ulike aktører i hele verdikjeden gjør, og hvilke utfordringer næringen i fremtiden står overfor. Det finnes i dag løsninger innen industrialisert trebyggeri på områder som tidligere ble sett på som en utfordring. Vi ser også at det stadig utvikles nye produkter og systemer som gjør konseptene enda bedre, enklere og mer lønnsomme. Et område hvor det skjer mye er for eksempel innen lyd, sier Tellesbø.

Treindustrien understreker behovet for samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene.

- Det investeres og satses i industrien, og vi ønsker samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de aller beste konseptene. Kunnskap om tre som materiale må kobles med industrielle prosesser og markedsbehov, sier Tina Sletbak-Akerø, Fagsjef for Næringspolitikk og utvikling i Treindustrien.