Illustrasjonsfoto: Gaute B Iversen

Stor interesse for HMS-konferansen

HMS-charteret og læring etter hendelser skal vies mye oppmerksomhet på HMS-konferansen i november. Arrangøren er nå er oppe i 300 deltakere.

På arrangementet, som går av stabelen onsdag 2. og torsdag 3. november på Thon Hotell Arena Lillestrøm, blir læring etter hendelser et helt sentralt element for å skape trygge og effektive arbeidsplasser i byggenæringen. Temaet skal også opp som et eget tema på et frokostseminar som flere av de store byggherrene arrangerer 30. september.

– Det å finne årsaker til ulykker og ikke minst å lære av ulykkene for å unngå at det samme skjer igjen, er helt essensielt i arbeidet som skjer på norske anlegg og byggeplasser. Det er derfor dette er så viktig i arbeidet med HMS-charteret, og av samme grunn gir vi det mye plass på den kommende HMS-konferansen, sier leder for HMS i EBA, Lene Jønsson.

– Er det slik at lav grad av åpenhet er en risiko og medvirkende årsak til at ulykker inntreffer?

– Vi har hatt prosjekter der vi har sett på hva som hemmer og fremmer læring etter ulykker og uønskede hendelser. Trygghet og åpenhet i organisasjonen som motiverer for å dele erfaringer rundt god og dårlig arbeidspraksis, blir sett på som en viktig forutsetning for læring, sier Ranveig Kviseth Tinmannsvik, som er seniorforsker i avdeling sikkerhet ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Hun trekker fram sitat fra én av de som SINTEF intervjuet i en undersøkelse kan være en god illustrasjon på problemstillingen:

«Tidligere var det om å gjøre «å ta enkeltpersoner», nå er man mer opptatt av systemet og at man skal lære uten å henge ut folk!»

Under HMS-konferansen skal Tinmannsvik på scenen, blant annet for å snakke om lærings- og forbedringsarbeid etter ulykker.