Stor interesse for alternativ oppvarming

Den kalde vinteren med rekordhøye strømpriser har vært med på å øke interessen for alternativ oppvarming av bygg.

En viktig temperaturmåler for trendene i byggenæringen er Bygg Reis Deg, som registrerer stor interesse fra utstillere i varmemarkedet. Enova sin nylig utlyste konkurranse for utvikling av innovative og rimelige løsninger for installasjon av vannbåren varme, bygger oppunder dette. Enova har valgt å presentere vinnerne av sin konkurranse på Bygg Reis Deg, noe som vil gi denne del av bransjen enda større oppmerksomhet.

- Vi er i ferd med å fylle opp hallen for utstillere av varmeløsninger, opplyser adm.dir Halvard Gavelstad i Bygg Reis Deg. Messen arrangeres 19. – 23. oktober på Norges Varemesse på Lillestrøm. Bygg Reis Deg vil legge stor vekt på VVS-bransjen under årets messe, ikke minst som følge av det mer fagrettede fokus årets messe har, sier Gavelstad og understreker at det fortsatt er tid til påmelding for etternølerne i varmemarkedet.

- Fordelen for oss som utstillere er at vi kommer i direkte kontakt med representanter fra hele verdikjeden i byggenæringen helt fram til sluttbruker, sier Benny Simonsen, adm.dir i Vaillant, leverandør av bl.a. varmepumper. – Bygg Reis Deg er den viktigste arena for byggenæringen, som vi prioriterer svært høyt, sier Simonsen.

- Dette viser at norsk byggenæring kanskje mer enn noen gang er fokusert på de endringer mot mer energi- og miljøvennlig byggeskikk som kommer i årene fremover, sier Gavelstad.

– Andre løsninger til oppvarming enn elektrisitet har i mange år hatt fokus hos myndighetene, og det har skjedd en betydelig utvikling både av infrastruktur for fjernvarme, og nye nærvarmeanlegg. Både storskalaprosjekter som dette, og enkelthusholdningers interesse for f. eks å skifte ut gamle oljefyrer, installere varmepumper mm viser betydningen det norske VVS-markedet har og vil få, sier Gavelstad.