Geir Gule, styreleder i SEF. Foto: Lene EikefjordTrond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen. Foto: Lene EikefjordFoto. Silje Strand

Stor deltakelse på Stillasdagene

Over 110 deltagere fra hele landet deltok på Stillasdagene 9. og 10. september i Bergen.

Stillasdagene er en viktig møteplass for bransjen, og rekruttering var hovedtemaet for årets arrangement.

Gjennomgangstema var at bransjen ikke klarer å rekruttere nok lærlinger i forhold til det behov bransjen har. I tillegg ble sikkerhet, som alltid, et tema.

Styreleder i Stillasentreprenørenes forening, Geir Gule, la vekt på viktigheten av studietilbud som fremmer stillasbyggerfaget. Organisering av studiene var det flere som kom nærmere inn på, og Kjetil Tvedt fra Norsk Industri luftet muligheten for flere studieløp mot stillasfaget. Høydepunktet var imidlertid da ungdom fra byggfag fortalte om sine erfaringer med studieopphold i utlandet gjennom Erasmus-programmet, læretid i bedrift og hvilke faktorer som avgjorde hvilket yrke de ender opp med.

I løpet av Stillasdagene er det som alltid fokus på sikkerhet, og det var flere av foredragsholderne som snakket om HMS/SHA-arbeidet i forhold til stillas. Leder for Samarbeid og Sikkerhet i Bygg og anlegg (SfS BA) Lene Jønsson, fortalte om sitt arbeid, og SEF annonserte at foreningen ville være en av de stiftende medlemmene av stiftelsen. Arbeidstilsynet deltok også med Rolf Engstrøm, og presenterte den nye organiseringen av Arbeidstilsynet, samt deres funn i forhold til tilsyn av bransjen. Også KISs egen Aage Christiansen snakket om utregninger av krefter i forhold til stillas.

I Haakon Rud fra Haakonsult, og Eli Hanto Moen fra Entra tok forsamlingen gjennom evalueringen av hendelsen på Nationaltheatret stasjon.

I tillegg fikk deltagerne høre Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup (Equinor), snakke om Johan Sverdrup-prosjektet og hvilke utfordringer de har møtt, og hvordan de har jobbet med SHA-arbeid i prosjektet, åpenhet og effektivisering. Han understreket også stillasbransjens gode samarbeid på tvers av bedrifter og som en drivkraft for forbedringer og innovasjon i sikkerhetsarbeidet.

En spennende presentasjon om det komplekse arbeidet med Regjeringskvartalet, ble gitt av Nordics Knut Hovland. Han fortalte om industrialiseringstankegangen, og viktigheten av digitalisering og integrering av alle ledd.