Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: Trygve Indrelid
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. Foto: Trygve Indrelid

Sterkt OBOS-halvår tross resultatnedgang

OBOS fikk et resultat før skatt i først halvår 2022 på 1.216 millioner kroner, mot 3.121 millioner kroner i første halvår 2021. Nedgangen skyldes hovedsakelig et stort aksjesalg i tilsvarende periode i fjor.

Det var salg av aksjene i den svenske boligutvikleren JM som ga en regnskapsmessig gevinst på 2.119 millioner kroner i 2021, skriver OBOS i en pressemelding.

OBOS omsatte for 6.921 millioner kroner i første halvår, en økning på 1.887 millioner kroner mot samme periode i 2021.

I første halvår ble det igangsatt bygging av 1 964 boliger, noe som er 4,6 prosent mer enn samme periode i 2021. Totalt har OBOS ved utgangen av første halvår, 6 272 boliger under produksjon, 10,5 prosent flere enn på samme tid i fjor. Inklusive eierskapet i Solon og minoritetsandeler i samarbeidsprosjekter har OBOS nå over 8 300 boliger under bygging.

- OBOS bygger nå flere boliger enn noen gang. Vår strategi er at vi skal opprettholde en høy boligbygging både i gode og i mer usikre tider. Første halvår av 2022 har vært preget av internasjonale hendelser med krigen i Ukraina, økt finansiell uro, inflasjonspress og varslede renteøkninger, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj i meldingen.

OBOS Boligutvikling solgte 1.692 boliger til en verdi av 7.647 millioner kroner i første halvår 2022. Det er en reduksjon på 20 prosent målt i volum og 11,5 prosent målt i verdi sammenlignet med fjoråret.

- Reduksjonen har vært størst innenfor småhussegmentet. Både økte boligpriser, høyere energikostnader og utsikter til økte renter ser ut til å treffe småhussegmentet hardere enn leilighetssegmentet. Leilighetssegmentet i de større byene er fremdeles godt, med stor etterspørsel etter nye boliger som følge av lav nybyggingstakt. Vi forventer at denne tendensen fortsetter utover høsten, sier Siraj.

Høye materialkostnader er fremdeles en utfordring, selv om flere leverandører har flagget prisreduksjoner. Kombinert med økte lønninger, mangel på arbeidskraft, renter og energikostnader vil lønnsomheten i byggeprosjektene være under press, både innenfor bolig og næring, opplyser OBOS.