Sterk nedgang i kraftproduksjonen

Norges kraftproduksjon var i fjor 121,1 TWh. Det er en nedgang på 17 TWh eller 12,3 prosent fra 2005, og om lag 1 TWh mindre enn i et normalår.

Kraftforbruket gikk ned med 3,2 prosent i forhold til 2005. Størst forbruksreduksjon var det i kraftkrevende industri, melder NVE. Andre forbruksgrupper var på samme nivå som i 2005. Børsprisene på elektrisk kraft økte med nesten 70 prosent fra året før. Nedgang i forbruket Kraftforbruket i Norge gikk ned fra 126 TWh i 2005 til 122 TWh i 2006. Det er en nedgang på 3,2 prosent. Det var først og fremst kraftintensiv industri som bidro til nedgangen i forbruket. De reduserte forbruket sitt fra 34,7 TWh i 2005 til 32,8 TWh i 2006. Forbruket i alminnelig forsyning gikk ned med om lag 0,3 TWh, mens forbruket av kraft til elektrokjeler gikk ned med 0,7 TWh. Fjoråret var mye varmere enn normalt og med normale temperaturer ville forbruket vært på samme nivå som i 2005. Tilsiget til kraftsystemet Tilsiget til det norske kraftproduksjonssystemet ble 110 TWh i 2006. Det er 8 TWh mindre enn normalt og hele 31 TWh mindre enn i 2005. Tilsiget de ti første månedene i 2006 var det minste siden 1996. I november og desember var tilsiget omlag det dobbelte av normalt. Det er 25 prosent høyere enn tidligere tilsigsrekord for disse månedene fra 1953. Svært lite tilsig fra juni til og med oktober, førte til rekordlav magasinfylling i november. Det rekordhøye tilsiget på slutten av året og lav produksjon ga imidlertid nær normal magasinfylling ved årsskiftet. Ved utgangen av 2006 var fyllingsgraden for de norske kraftmagasinene 67 prosent eller 4,6 prosentpoeng under det normale for årstiden. Høy kraftpris Børsprisen på elektrisk kraft i Norge var 40 øre/kWh i 2006, en økning på nesten 70 prosent fra 2005. Prisøkningen kan bidra til å forklare nedgangen i kraftforbruket. I 2006 hadde Norge en netto kraftimport på om lag 0,8 TWh. I 2005 var det en nettoeksport på 12 TWh.