Sterk fra BWG

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på 858 millioner kroner i 4. kvartal 2010. Det er en økning på 30,6 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2009.

Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 111 millioner, en økning på 30,8 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 13,0 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 12,5 prosent. 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 809 millioner. Ordrereserven har økt med 23,0 prosent i forhold til samme periode i 2009.  

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var positiv med NOK 34 millioner. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 33 millioner fra 3. kvartal 2010 og med NOK 136 millioner fra forrige årsskifte.

- Solid ordrereserve har gitt rom for å øke produksjonen betydelig gjennom året. Økt kapasitet, effektiv produksjon og kostnadskontroll kombinert med godt salg har gitt i vekst i omsetningen og i resultater. Vi er svært godt fornøyd med driftsresultatet og marginbildet. Konsernet har en tilfredsstillende ordrereserve, og markedsutsiktene er overveiende positive. Året 2011 har startet med sterke salgstall, og storkundemarkedet viser igjen aktivitet og vekst. Det er vår oppfatning at BWG Homes er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i 2011, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

Utbytte for regnskapsåret 2010
Konsernet har styrket sin finansielle situasjon betydelig gjennom 2009 og 2010. Regnskapsmessig resultat (IFRS) for året 2010 ble NOK 179 millioner. Det er en økning med NOK 109 millioner fra 2009. Styret vil fremme forslag for generalforsamlingen om utbetaling av utbytte på NOK 0,90 per aksje. 

Operasjonelle hovedtall i 4. kvartal 2010*:
- Operative driftsinntekter: NOK 858 millioner (NOK 657 millioner)
- Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 111 millioner (NOK 85 millioner)
- Operativ EBITDA-margin: 13,0 % (12,9 %)
- Operativt driftsresultat EBIT: NOK 107 millioner (NOK 81 millioner)
- Operativ EBIT-margin: 12,5 % (12,4 %)
- Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 34 millioner (NOK 132
millioner)
- Ordreinngang: NOK 724 millioner (NOK 690 millioner)
- Ordrereserve: NOK 1 809 millioner (NOK 1 471 millioner)

Operasjonelle hovedtall for 2010*:
- Operative driftsinntekter: NOK 2 940 millioner (NOK 2 534 millioner)
- Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 369 millioner (NOK 274 millioner)
- Operativ EBITDA-margin: 12,6 % (10,8 %)
- Operativt driftsresultat EBIT: NOK 352 millioner (NOK 250 millioner)
- Operativ EBIT-margin: 12,0 % (9,8 %)
- Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 144 millioner (NOK 301
millioner)
- Ordreinngang: NOK 3 182 millioner (NOK 2 882 millioner)

 

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall ; se note 1 i kvartalsrapporten.