Morten Anker-Nilssen (fung. seksjonsleder BYM), Siril Stenerud (parkforvalter BYM), Tormod Sola (markedssjef Steen & Lund AS), Helene Berger (avdelingsleder BYM), Ana Kastanja (rodeleder Steen & Lund AS, Dag Arne Lier (prosjektsjef Steen & Lund AS).

Steen & Lund har vunnet stor driftskontrakt med Oslo kommune

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhre gruppen, har vunnet en omfattende kontrakt med Oslo kommune ved Bymiljøetaten for drift og skjøtsel av store uteområder i indre Oslo by.

Avtalen er på to år, med opsjon på å forlenge med inntil tre nye år. Totalverdi på kontrakten er opp mot 100 millioner kroner, inkludert opsjoner, skriver BetonmastHæhre i en pressemelding.

Kjente anlegg

Driftskontrakten omfatter kjente anlegg som St. Hanshaugen, Studenterlunden/«Spikersuppa», Rådhusplassen og Rådhusparken, Sørenga sjøbad, turvei langs nedre del av Akerselva, Tøyen kulturpark med flere. Viktige drift/skjøtselselementer i disse anleggene er blant annet skjøtsel av vegetasjon (gress, busker, trær), fontenedrift, avfallshåndtering, skjøtsel av utplantingsplanter og drift av lekeplasser og badeanlegg. Drift av «Bilfritt byliv» og "Havnepromenaden" inngår også i avtalen, skriver selskapet.

– Dette er en stor og utfordrende kontrakt, og det liker vi. Gjennom tre års erfaring med drift av Oslo sentrum, pågående kontrakt i Oslo nord og tidligere erfaring med drift av Frognerparken og Oslo vest, vet vi en del om hva som skal til. Nye miljøkrav og bemanningskrav gir oss ekstra motivasjon til å utvikle oss videre som en attraktiv leverandør i dette markedet, sier Tormod Sola, markedssjef i Steen & Lund.

50-100 personer

Det er en betydelig kontrakt Steen & Lund nå påtar seg. Kontrakten inkluderer skjøtsel av ca. 800 000 kvadratmeter gressarealer, oppfølging av cirka 2.500 trær, drift av cirka 650 parkbenker, brøyting av cirka 50 000 kvadratmeter parkveier, drift av 20 lekeplasser, daglig drift av 26 fontener og vannanlegg, med mer. Det er store områder og arbeidskrevende elementer som gjør at det i perioder kan være 50-100 personer i daglig aktivitet på oppdraget. Oppdraget er sesongbetont med overvekt i sommerhalvåret, noe som krever stor fleksibilitet i bemanning. Blant annet skal det årlig plantes ut ca. 500 000 sommerblomster og tulipaner, melder BetonmastHæhre.

– Kontraktarbeidet omfatter drift og skjøtsel av park, pryd- og havneanlegg i tettbygde strøk med et høyt antall besøkende året rundt. Anleggene er viktige oppholds- og rekreasjonsarealer for Oslos befolkning, og på grunn deres sentrale plassering utgjør ofte anleggene førsteinntrykket turister og tilreisende får av Oslo by. Dette er en stor kontrakt som stiller krav til både faglig tyngde så vel som stor kapasitet. I Steen & Lund har vi en leverandør som tilfredsstiller disse kravene, sier Helene Berger, avdelingsleder for Byrom og grønt i Bymiljøetaten.

Fossilfritt

Steen & Lund AS planlegger å drifte Oslo sentrum tilnærmet fossilfritt, med utstrakt bruk av el-biler og el-verktøy. De har forventninger til at utstyrsleverandørene nå kommer med profesjonelle løsninger tilpasset drift, og at utviklingen av utstyrssortiment og kapasitet fortsetter.

Kontrakten, som løper fra 1. januar 2019, er etter Oslomodellen med strenge krav til seriøsitet fra entreprenør. Det er blant annet krav til stort innslag av lærlinger og fagarbeidere blant de som utfører arbeidet.