Kompostcontaineren fikk statsminister Erna Solberg til gudmor under dåpsseremonien i Bergen lørdag 5. september.

Statsministeren døpte kompostcontaineren Gullars

I en høytidelig seremoni på Festplassen i Bergen sist lørdag ble kompostkontaineren Gullars døpt av statsminister Erna Solberg.

- Vi prøver vi å tenke helhetlig omkring bærekraft og sirkulærøkonomi. Derfor er vi også opptatt av å kunne ha en helhetlig leveranse, og i en slik profil passer denne kompostcontaineren godt inn, sier daglig leder Stein Wikholm i Anleggsgartnermester Wikholm.

Samarbeidsprosjekt

Kompostkontaineren Gullars er et samarbeid mellom Lystgården, Bærekraftige liv , Bybonden i Bergen og Anleggsgartnermester Wikholm, og er kort fortalt en komposteringsstasjon for komposterbart avfall fra husholdninger og restauranter. Etter gjesteopptredenen på Festplassen, hvor den ble introdusert for befolkningen i anledning Bergen Matfestival, ble den transportert til Marineholmen på Møhlenpris hvor den nå skal stå fast stasjonert.

- For Bybonden er dette et viktig prosjekt. Vi kan ikke fortsette å la matavfall gå til forbrenning. Dette er en ressurs vi må få tilbake i sirkulasjon i tråd med sunne og gode prinsipper om sirkulærøkonomi, forteller bybonde Ida Kleppe i Bergen.

- Sortering, innhenting og kompostering av matavfall er noe som definitivt burde vært en del av BIR sitt retursystem, men når de har valgt bort dette har vi nå fått med oss flere gode krefter i dette prosjektet i stedet. Vi håper at hele sentrum etterhvert kan få utplassert disse gule containerne. Nå starter vi på Møhlenpris, og så får vi se hvordan det går, sier hun.

Abonnementsordning

Selve komposteringskontaineren er innkjøpt av Anleggsgartnermester Wikholm og leies ut til Bybonden. Foruten støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune baserer prøveprosjektet seg på en abonnementsordning for husholdninger og næringsdrivende.

- Husholdningene på Møhlenpris får anledning til å levere inn matavfallet sitt for 100 kroner måneden, mens prisen for restauranter og kantiner kommer til å ligge over dette. Foruten gleden av å delta i et bærekraftig sirkulærprosjekt kan abonnentene selvsagt forsyne seg med næringsrik og uhyre fruktbar kompost, forteller bybonden.

- Maskinen har en kapasitet på inntil 300 liter matavfall i døgnet, og det tar bare 14 dager fra matavfallet går inn i den ene enden av komposteringskvernen til komposten kommer ut i den andre enden. Etter fire til seks uker med ettermodning sitter man til slutt igjen med førsteklasses kompost, sier Stein Wikholm.

Han har vært opptatt av bærekraft og sirkulærøkonomi i en årrekke, både som tidligere styreleder i NAML – Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører og gjennom sitt eget anleggsgartnerfirma.

Valgte en engelsk leverandør
Fra før har firmaet en amerikansk container for kompostering av grøntavfall, men i samarbeid med Jørn Erik Toppe som jobber med kompostering ble det valgt en engelsk løsning denne gang. «The Rocket» - som er navnet på selve kompostkvernen – ble utviklet i forbindelse med munn- og klovsyken som herjet i England i 2001.

- Den er med andre ord kapabel til å takle langt tøffere utfordringer enn litt matavfall fra Møhlenpris, og alle godkjenninger er i orden, sier Wikholm.

- Kompostkontaineren på Marineholmen er den første i sitt slag i Norge, men vi håper at den ikke blir den siste. I tillegg til de andre sentrumsbydelene mener vi at store borettslag kan være en naturlig målgruppe for denne løsningen. Der har de gode forutsetninger for å bygge opp en infrastruktur som muliggjør gjenbruk av matavfallet til kompost, til glede for både beboerne og miljøet, poengterer han.