Statsforvalteren i Møre og Romsdal anmelder Statkraft etter slamutslipp

Statkraft slapp ut store mengder slam i den nasjonale lakseelva Surna i 2022. Nå har Statsforvalteren i Møre og Romsdal anmeldt hendelsen.

Statkraft tømte vannmengden i forbindelse med en stor rehabilitering av demningene til Trollheimen kraftverk. Det førte også til at store mengder slam fra fjellet gikk ut i elven Surna. Elven ble farget brun etter hendelsen, som Statkraft har beklaget.

– Generelt sier vi at å være kritisk til virksomheten vår eller melde oss når en mener det er rett, står alle fritt til. Det er en veldig uheldig sak, og vi beklager veldig sterkt om det som har skjedd, sier regiondirektør Kåre Hønsi i Statkraft til NRK.

Ett år etter utslippet lå det fortsatt betydelige mengder slam i elven.

– Vi har gjort undersøkelser i et og et halvt år. De konkluderer med at det er blitt bedring. Men elven er ikke tilbake til det utgangspunktet det var, derfor jobber vi videre med ytterlige tiltak, legger Hønsi til.