Ocean Space Centre har fått startbevilgning i forslaget til statsbudsjett for 2022.
Ocean Space Centre har fått startbevilgning i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Statsbygg: - Stor interesse for havromsenter

I alt 31 selskaper deltok da Statsbygg inviterte til leverandørmøte for det nye havromssenteret i Trondheim. Neste år starter byggingen.

Ocean Space Centre har fått startbevilgning i forslaget til statsbudsjett for 2022. Byggeprosjektet er gitt en styringsramme på 6,9 milliarder kroner.

I alt 31 selskaper deltok da Statsbygg onsdag arrangerte leverandørmøte på Marinteknisk senter i Trondheim. Flere store entreprenørselskaper deltok i møtet, som ble holdt både fysisk og digitalt.

– Det er åpenbart svært stor interesse for dette prosjektet i leverandørmarkedet. Da er det svært nyttig med denne typen samlinger der vi får presentert det nye senteret og gitt en grundig gjennomgang av kontrakts- og gjennomføringsstrategien vår, sier Statsbyggs prosjektleder Simen Bakken i en pressemelding.

Flere fløyer

Ocean Space Centre består av flere fløyer, og det skal inngås flere store kontrakter våren 2022.

Det skal inngås en kontrakt om totalentreprise for fløy A som består av kontor- og undervisningsbygg. Fløy A har forventet oppstart i 2022 og antas ferdigstilt i 2024.

Det skal også inngås kontrakt om en totalentreprise for riving og grunnarbeid for bassengene, som utgjør fløy B. Det skal også inngås en samspillsentreprise for bygg og betong for den samme fløyen. Fløy B har forventet oppstart i 2022.

Forskningsvirksomhet

I tillegg skal det inngås en kontrakt om totalentreprise for studentlaboratoriene, som utgjør fløy C. Fløy C har forventet oppstart i 2026 og planlagt ferdigstilling i 2028.

Ocean Space Centre skal etter planen erstatte det marintekniske forskningssenteret som ligger på Tyholt i dag, og i tillegg etablere seg på Trondheim biologiske stasjon i Heggdalen.

Senteret vil omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og undervisningsvirksomheten til NTNU innen forskning og marinteknikk.