Statsbygg kutter antall underentreprenører

Den offentlige byggherren følger i fotsporene til flere tungvektere i byggenæringen. Nå blir det maksimalt to nivå av underentrepriser i Statsbyggs prosjekter.

– Jo flere ledd nedover i kontraktskjeden, desto flere useriøse aktører er det. Og jo flere ledd det er i kontraktskjeden, desto dårligere HMS får vi. De fleste ulykker, både alvorlige og de mindre alvorlige, skjer oftere nede i kontraktskjeden, forklarer administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg til Byggeindustrien.

Statsbygg er dermed en av flere ledende aktører innenfor byggenæringen som innfører UE-begrensninger for å øke sikkerheten ute på prosjektene og styrke kampen mot sosial dumping og organisert kriminalitet.

Mer kontroll
På entreprenørsiden har Veidekke selv innført begrensningene, og Statens vegvesen la på sensommeren inn de samme forutsetningene i sine kontrakter som et tiltak mot de mange alvorlige ulykkene som har preget anleggsnæringen i 2013.

– Dette vil gi en betydelig bedre kontroll av kontraktskjeden både for utenlandsk arbeidskraft og for SHA-arbeid. Det vil generere bedre resultat innenfor HMS og seriøsitet, tror Harald V. Nikolaisen.

– For oss vil påbudet dessuten gjøre det betydelig enklere å følge opp lønns- og arbeidsvilkår og forhindre sosial dumping, legger han til.

Fellesforbundet: Byggenæringen på et vippepunkt
Fellesforbundet, som har presset sterkt på for at både byggherrer og entreprenører skal innføre UE-begrensninger, er glad for at de nå er i ferd med gjennomslag bredt i byggenæringen.

– Dette er et viktig bidrag for å få opp igjen seriøsiteten, og ikke minst kompetansebyggingen, i byggenæringen, sier forbundssekretær Halvor Langseth til Byggeindustrien.

Han mener byggenæringen nå står på et vippepunkt.

– Kampen om å vinne frem med de billige delentreprisene har gått så langt at alle de seriøse ser at det ikke går lenger. De profesjonelle aktørene som jobber utfra et evighetsperspektiv, ser at den kortsiktige tankegangen har båret galt av sted og at utviklingen må snus, sier Halvor Langseth.

Tror flere følger etter
Han tror det er spesielt viktig at det er de store og tunge aktører som blant andre Statsbygg nå leder an i kampen for å luke ut de useriøse aktørene nedover i verdikjeden.

– Vi regner med at enda flere vil komme etter, spesielt blant de store entreprenørene og profesjonelle byggherrene, sier Langseth.