Statsbygg og Omega har inngått kontrakt om et nytt digitalt verktøy. Foto: Statsbygg

Statsbygg introduserer nytt digitalt verktøy

Statsbygg tar i bruk et nytt digitalt verktøy for systematisk ferdigstillelse. Det skal lette hverdagen for entreprenører og byggherre.

- Vi jobber systematisk med å levere bygg som fungerer med en gang lokalene tas i bruk. Nå tar vi i bruk en digital løsning som skal gjøre dette lettere, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg i en melding.

Hun har nå signert en kontrakt med selskapet Omega om et digitalt verktøy for systematisk ferdigstillelse.

Ifølge Statsbygg har olje- og gassbransjen har allerede gode erfaringer med verktøyet, som registrerer, klassifiserer og følger opp feil og mangler før en konstruksjon overleveres til eieren.

Nå er systemet Pims blitt tilpasset bygge- og eiendomsnæringen.

- Statsbygg er glad for å kunne overføre kompetanse fra oljeindustrien ved hjelp av digitale verktøy. Dette vil bidra til å forme framtidens bygge- og eiendomsnæring, mener Lyssand Sandberg.

Med Pims kan byggherrer følge med på statusen til det som er under bygging. Entreprenørene får dokumentert resultater på systemutprøving og tester og demonstrere at jobben er utført i henhold til bestillingen.

Det nye verktøyet først tas i bruk ved to store prosjekter: Nytt Nasjonalmuseum og Campus Ås og senere i de andre byggeprosjektene i Statsbygg.