Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg sier oppfordringen fra regjeringen om at statlige virksomheter må spare på strømmen, ble tatt imot med glede. Foto: Berit Roald / NTB
Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg sier oppfordringen fra regjeringen om at statlige virksomheter må spare på strømmen, ble tatt imot med glede. Foto: Berit Roald / NTB

Statsbygg glade over beskjed om strømsparing

Regjeringens oppfordring til statlige virksomheter om å spare strøm tas imot med glede i Statsbygg, som tror det vil sette fart i offentlig strømsparing.

Statsbygg kjøper strøm til fastpris og vil spare 200 millioner kroner i år. Den gunstige prisen overføres til leietakerne uten påslag. Dermed merker 2.300 offentlige bygg lite til den pågående strømkrisen og rekordprisene som påvirker samfunnet ellers.

Sjefen i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen, sier regjeringens oppfordring fredag om strømsparing i offentlige bygg ble tatt imot med glede. Han sier det nå blir lettere å nå ut til leietakerne om nødvendigheten av å spare strøm og å innføre energiøkonomiseringstiltak (enøk) også i offentlige bygg.

– Dette er tydelig politisk signal om at enøk skal opp. Det har vært underkommunisert, men at vi nå har for lite energi er en tanke som er ganske ny og som rykker opp i bevisstheten både hos oss og leietakerne, sier Nikolaisen til NTB.

Han forklarer at kartlegging viser det er fullt mulig for den samlede eiendomsmassen på land å spare 15 prosent av dagens strømforbruk, like mye kraft som behøves for å elektrifisere sokkelen.

– Statsbygg har lenge hatt ambisiøse mål om redusere eget energiforbruk, men det blir en egen drive når politikerne stiller krav og gir en tydelig beskjed til alle brukere av våre bygg om at nå må de spare energi. Dette vil gjøre det gjør det lettere å nå de målene vi har satt, sier Nikolaisen.