Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen (til venstre) tok imot kommunalminister Jan Tore Sanners dusør på tidstyver som første etat.

Statsbygg fikk Sanners første tidstyv-dusør

Statsbygg kunne fredag ta imot den aller første dusøren som kommunalminister Jan Tore Sanner lovte ut på tidstyver tidligere i år.

Under Statsbyggkonferansen i april utfordret kommunalminister Jan Tore Sanner Statsbygg til å jakte på tidstyver i virksomheten. Departementene og de statlige etatene setter denne høsten i gang en stor aksjon for å effektivisere driften, og tidstyvene er etterlyst med dusører på hodet.

Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen kunne fredag motta den aller første dusøren for å ha tatt første steg i effektiviseringen a den store statlige byggherren.

– Dette er kjapt levert, sier Sanner imponert til Byggeindustrien.

På et halvt år har Statsbygg lyktes med å redusere antallet kravdokumenter til sine leverandører fra 76 til 10. Reduksjonen betyr at de 555 sidene med dokumenter som leverandørene har måttet pløye seg gjennom tidligere, er nede til kun 100 sider.

Direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Jan Myhre.

– Og færre skal det bli, fastslår direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Jan Myhre.

Statsbygg tar sikte på å få alle kravdokumentene inn i en digital database til jul.

Går fremtiden i møte

Et annet vellykket tiltak mot tidstyvene har Statsbygg satt til verks i sine nye samarbeidsprosedyrer med Riksantikvaren. Her har de to statsetatene innført et møteregime i byggesaker, hvor møtedeltakerne sitter med myndighet, og man kan få behandling og beslutning i møterommet, og ikke gjennom gjentatte runder med søknader og forordninger.

– Vi går fra møtene, og så kan vi sette oss ned og jobbe, summerer Harald Vaagaasar Nikolaisen.

I løpet av de omtrent 18 månedene møteordningen har eksistert, har Statsbygg og Riksantikvaren gjennomgått140 saker, og gjort 70 beslutninger i møter.

Behandlingstiden i byggesaker mellom de to etatene har, ifølge Statsbygg, gått ned til to uker i enkelte tilfeller.

Raskere byggesaksbehandling og et forenklet dokumentasjonsregime frigjør ikke kun tid og ressurser innad i Statsbygg, men gagner også byggebransjen for øvrig, påpeker Jan Tore Sanner.

– Færre krav og færre sider å gå gjennom betyr at entreprenørene nå lettere kan forholde seg til Statsbygg, sier han til Byggeindustrien.

Foran skjema med moderniseringen

Innen 1. september skal statlige virksomheter melde tidkrevende prosedyrer som berører dem utenifra, til sitt moderdepartement, og ved slutten av året skal alle virksomhetene ha gjennomgått interne tidstyver.

En intern tidstyv som Statsbygg allerede har fått bukt med, er skjema for reisegodtgjørelser, hvor de har kuttet utfyllingstiden ned til en tredjedel. Den samlede gevinsten i tid utgjør et halvt årsverk i Statsbygg.

Effektiviseringsarbeidet ligger dermed godt foran skjema, og Statsbygg-sjef Nikolaisen sier overfor Byggeindustrien at det er morsomt og motiverende å motta regjeringens første dusør for arbeidet.

– Dette er kjempegøy. Det motiverer til å fortsette jobben med å effektivisere, men det er viktig å understreke at dette ikke bare er en jobb vi gjør, men noe som vi er om i bransjen, sier han.

Moderniseringen og forenklingen av Statsbygg bygger på mindre detaljstyring og økt tillit og krav til leverandørenes kompetanse.

– Statsbyggs kompetanse er som bestiller. Når vi går bort fra å bestille spesifikke prosedyrer, skaper vi rom for innovasjon og kompetanseutvikling blant leverandørene. Det tror jeg er bra for bransjen, sier Nikolaisen.

Harald Vaagaasar Nikolaisen (til venstre) og Jan Tore Sanner.