Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Statnett utsetter oppgradering av ledningen Aurland-Sogndal

Statnett utsetter konsensjonssøknad for ledningen Aurland – Sogndal til første halvår 2018. Det forskyver prosjektet med flere år.

– Utsettelsen innebærer at prosjektets fremdriftsplan nå er forskjøvet med 2-3 år i forhold til tidsplanen oppgitt i Nettutviklingsplanen fra 2015. Vi føler oss likevel trygge på at dette er det riktige prosjektet for å øke kapasiteten, og at vi på et egnet tidspunkt må fornye den, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i en melding.

Bakgrunnen er ifølge Statnett nye vurderinger som viser mindre nytte av oppgraderingen. De mener også at det er nødvendig å høste erfaringer med den nye ledningen mellom Sogn og Sunnmøre som ble satt i drift for noen uker siden.

Dersom Statnett i løpet av første halvår 2018 søker konsesjon og senere beslutter å gjennomføre oppgraderingen, vil en ny ledning kunne settes i drift tidligst i 2022.

Prosjektet omfatter ny 420 kV-ledning Aurland-Sogndal samt deler av ledningen Sogndal-Hove, riving av eksisterende 300 kV-ledninger og ombygging av Aurland stasjon. Fjordspenn over både Sogndalsfjorden og Sognefjorden vil bli fornyet, dersom planene gjennomføres.

Oppgraderingen vil i hovedsak skje ved at det bygges nye ledninger parallelt med de eksisterende, som blir revet etter at de nye er satt i drift. Til sammen innebærer prosjektet at det bygges cirka 60 km nye ledninger til erstatning for gamle ledninger.

– I løpet av 2017 vil vi ha utforsket de driftsmessige utfordringene og mulighetene. Vi vil i tillegg vite mer om flere av de sentrale faktorene som påvirker lønnsomheten. Statnett vil derfor første halvår 2018 beslutte den endelige tidsplanen for oppgraderingen av Aurland – Sogndal, opplyser Borgen.