Grunnarbeid på Sylling transformatorstasjon. Foto: Statnett

Statnett brukte hunder og fjernstyrte gravere for å fjerne gammelt sprengstoff

Under grunnarbeidet på Sylling transformatorstasjon i Buskerud oppdaget Statnett og entreprenør Jacobsen Elektro gammelt sprengstoff i bakken.

I slutten av mai i år oppdaget Statnett og deres hovedentreprenør på utbyggingen av Sulling transformatorstasjon, Jacobsen Elektro, rester av udetonert gammelt sprengstoff, mest sannsynlig fra siste utbygging i området i 1977.

Arbeidet ble midlertidig stanset etter funnet, og spesialtrente bombehunder fra Forsvarets forskningsinstitutt ble hentet inn for å kartlegge hvor sprengstoffet lå.

Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett sier til Byggeindustrien at arbeidet på området hvor sprengstoffet ble funnet er avsluttet for i år, og at neste etappe på samme område ikke vil starte før over nyttår.

– Da vil vi først få tilbake hundene for å se om det er mer sprengstoff i grunnen. Dynamittfunnet har gjort at vi må gjennomføre arbeidet på Sylling transformatorstasjon på en litt annerledes måte enn vi ellers ville ha gjort, sier hun.

I løpet av to uker etter funnet ble sprengstoffet kartlagt ved hjelp av forsvarets hunder, og deretter gravd opp med fjernstyrte gravere. Sprengstoffet skal nå være destruert etter forskriftene, og grunnarbeidet ble fullført.

– Det er ennå for tidlig å si om dette vil få konsekvenser for fremdriften på prosjektet, sier Nilson.