Det gigantiske Equinor-anlegget på Mongstad, der gasskraftverket ligger. Foto: Marit Hommedal / NTB

Det gigantiske Equinor-anlegget på Mongstad, der gasskraftverket ligger. Foto: Marit Hommedal / NTB

Statnett ber Equinor utsette nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad

Statnett ber Equinor videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad midlertidig. Opposisjonen ber regjeringen ta grep raskt.

Gasskraftverket skal etter planen stenges ned 31. august. Statnett skal levere sin utredning innen 1. oktober, og et av spørsmålene de ser på er om gasskraftverket på Mongstad skal reddes. Nå vil Statnett at Equinor skal videreføre driften fram til utredningen er klar.

– Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i en eventuell svært anstrengt situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over mulige tiltak og hvordan de kan bidra og kostnadene ved dem. Derfor må beslutningen om eventuelt å benytte Energiverk Mongstad i en slik situasjon settes i en større sammenheng, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Systemdrift i Statnett.

– Vi er i dialog med Statnett om denne saken. Det er teknisk mulig å holde anlegget i videre drift. Vi ser fram til videre dialog med myndighetene for å finne operasjonelle og kommersielle løsninger for å bidra til at kraftverket kan holdes i beredskap, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til NTB.

Statnett har også tidligere bedt Equinor videreføre driften.

Opposisjonen vil ha statsråden på banen

Fremskrittspartiet og Høyre er blant partiene som har bedt regjeringen gripe inn. Nå ber partiene igjen statsråden komme på banen.

– Nå forventer jeg en rask avgjørelse fra regjeringen, og det er selvsagt å videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad. Når Statnett er klar igjen på at de mener nedstengningen må utsettes, er det ingen grunn til å vente på en utredning. Det å redusere strømberedskapen under en krise kan ikke gjennomføres, sier Marius Arion Nilsen i Fremskrittspartiet til NTB.

– Det er klart at hvis Equinor vegrer seg med å videreføre dette på oppfordring fra Statnett, må statsråden sette seg ned ved bordet med Equinor og få på bordet hva de økonomiske konsekvensene dette har. Det er ikke uten grunn at Statnett ber om en utsettelse, sier Ove Trellevik i Høyre til NTB.

Trellevik sier at gasskraftverket har en betydelig kapasitet i regionen. Han sier at det haster, også fordi folk på Mongstad som jobber med å stenge ned gasskraftverket må vite hva de skal gjøre.

– Det er nok vente og se-holdninger, når Statnett nå for andre gang er frampå så gjør ikke det uten grunn, sier Trellevik.

Lokale krav

Lokalt næringsliv og Sp-fylkesordføreren i Vestland har også bedt regjeringen ta grep og berge gasskraftverket.

Equinor har uttalt at gasskraftverket skal stenges fordi det ikke er lønnsomt. Energiganten har uttalt at det ikke er deres ansvar å sikre en strømbackup i Norge.

Statnett har tidligere advart mot å stenge ned gasskraftverket i den pressede kraftsituasjonen vi nå er i. Flere har påpekt at det blir dyrt å starte opp gasskraftverket igjen i oktober hvis det er blitt stengt i august.

– Vi mener det er viktig å beholde tilgjengelig kraftproduksjon når vi er på vei inn i en situasjon med mulig knapphet på kraft. Derfor ber vi Equinor om å revurdere sin beslutning og sikre at Energiverk Mongstad kan være tilgjengelig som tiltak for å trygge forsyningssikkerheten, sier Østli.

Ifølge Statnett er det god dialog med Equinor.

NTB har bedt olje- og energiministeren om en kommentar.