Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft mener en fullstendig fornybar energiløsning er den aller beste løsningen for Svalbard. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Statkrafts direktør mener Svalbard må få fornybar kraftløsning

Svalbards kraftforsyning må være fornybar og bygget på sol, vind og hydrogen, mener Statkraft-direktør Christian Rynning-Tønnesen.

– Sol er en opplagt del av løsningen, og fra et energimessig synspunkt bør vi tenke vindkraft også. Og jeg mener at resten må også være fornybart, gjerne i form av hydrogen. Rent hydrogen eller hydrogen i kjemisk form kan brukes i turbiner eller brenselceller, sier Rynning-Tønnesen til Teknisk Ukeblad.

Regjeringen arbeider nå med å vurdere framtidig energiforsyning for Svalbard, og Thema og Multiconsult leverte i juni en rapport til regjeringen der det pekes på gasskraft som en mulig løsning for svalbardsamfunnet den dagen kullkraftverket legges ned. Det er for defensivt, mener Statkraft-direktøren.

Ved siden av sol, vind og hydrogen, mener han Olje- og energidepartementet også kan vurdere kombinerte løsninger med varmepumper som henter varme fra berggrunnen. En fullstendig fornybar energiløsning vil få stor oppmerksomhet, og kan legge grunnlaget for ny forskning og nye arbeidsplasser, mener han.

Et forslag fra ABB om å legge en 900 kilometer lang kraftkabel fra fastlandet til en prislapp på 4 milliarder kroner, mener han er et realistisk alternativ. Et fullt fornybart system vil imidlertid koste mindre og i tillegg ha forskningseffekter, sier han.