Staten kjøper klimakvoter for ansatte på flyreise

Regjeringen har besluttet å kjøpe klimakvoter for statsansatte som reiser med fly utenlands og betale for de utslippene flyreisene forårsaker, opplyste statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i sin nyttårstale mandag.

Vi ønsker å sette et eksempel, og vi håper at bedrifter, organisasjoner og andre land vil følge etter, sa statsministeren i sin fjernsynssendte tale. Regjeringen og departementene er blant de største kjøperne av flyreiser her i landet. Ifølge Norges Naturvernforbund foretar ansatte i disse statlige organene over 20.000 flyreiser i året. Dersom dette tallet legges til grunn, vil regjeringens beslutning innebære kjøp av klimakvoter for 2,5 millioner kroner i året. På plass i Statoil I Statoil kan man si velkommen etter til Stoltenberg og regjeringen. Selskapet innførte allerede i juni i det forgangne året klimakvoter for ansatte som reiser, men også kvoter for de klimagassutslippene som kommer fra oppvarming og avkjøling av selskapets bygninger. Vi kjøper kvoter for om lag 2 tonn CO2 per ansatt i året, og kjøpene blir gjort i Verdensbankens karbonfond. Dette koster oss i underkant av 10 millioner kroner, sier informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i Statoil til NTB. I miljøorganisasjonene møter regjeringens beslutning blandede reaksjoner. Min umiddelbare kommentar er at dette er veldig bra, sier informasjonssjefen i Norges Naturvernforbund, Kåre Olerud, til NTB. Vi har oppfordret regjeringen til å fatte en slik beslutning. Dette viser at regjeringen tar klimaansvar og at den sender viktige signaler til samfunnet. Regjeringen skal ha ros når den gjør noe bra i klimasaken, sier Olerud. Ris fra Natur og Ungdom Men han understreker at Naturvernforbundet er sterkt imot regjeringens planer om gasskraft uten CO2-håndtering og bruk av mobile gasskraftverk for å avhjelpe strømmangel i Midt-Norge. Fra Natur og Ungdom vanker det ikke ros, men ris til Stoltenberg, som organisasjonen mener har vært med på å forverre klimaet i året som gikk. Jens Stoltenberg har åpnet store havområder for oljevirksomhet og sagt ja til forurensende gasskraft. Men hvis Stoltenberg er tøff nok, kan han halvere Norges klimagassutslipp innen 2020, sier Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom. Klimamål I 2007 skal regjeringen sette et langsiktig mål for hvor mye Norge skal redusere sine klimagassutslipp. En rekke miljøorganisasjoner krever at de norske utslippene minst må halveres innen 2020. Å sette et slikt mål, vil være det beste beviset på at Jens Stoltenberg mener alvor med sin bekymring for klimaendringene, mener Natur og Ungdom. Et mål om å halvere norske klimagassutslipp vil også være et sterkt signal til resten av verden, og kan dermed bidra til framgang i de fastlåste internasjonale klimaforhandlingene. Det viktigste Norge kan gjøre for å få fortgang i det internasjonale klimaarbeidet, er å gå foran og redusere våre egne klimagassutslipp. For å få storforurensere som USA, Canada og Australia med på klimadugnaden, må Jens Stoltenberg vise at det er mulig å redusere utslippene fra biltrafikk, fyring og oljeindustri. Derfor må han love å halvere Norges klimagassutslipp innen 2020, sier Bård Lahn.