Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen. Arkivfoto: Frode Aga
Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt Pedersen. Arkivfoto: Frode Aga

Staten bruker over 20 milliarder i året på husleie – skal sjekke avtalene

Riksrevisjonen, med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i spissen, setter i gang en ny undersøkelse for å se om husleieavtaler i staten følger regelverket.

– Hvert år bruker statlige virksomheter en betydelig del av fellesskapets midler på husleie. De skal selvfølgelig følge reglene for bevilgning og lån, men NSM-saken viser at det er risiko for at virksomheter kan ha gjort feil. Derfor starter Riksrevisjonen en bred undersøkelse av statens husleieavtaler, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Undersøkelsen skal se på om lover og regler følges, og revisjonen vil blant annet se på hvordan kostnader til tilpasning av lokaler og utstyr håndteres. Dessuten skal det undersøkes hvor godt departementene har fulgt opp sine underliggende virksomheter, om de økonomiske forpliktelsene er synlige i regnskapet, og om regelverket gir departementene tilstrekkelig grunnlag for styring og kontroll.

Mer enn 180 statlige virksomheter har, ifølge pressemeldingen, per i dag husleieavtaler. Hvilke som vil bli undersøkt nærmere vil bli bestemt etter en bred gjennomgang og en vurdering av hvor risikoen for feil er størst. Riksrevisjonen planlegger å legge fram rapporten sin innen utgangen av 2024.

– Vi skal jobbe raskt, men grundig, sier Schjøtt-Pedersen.

Basert på statsregnskapet for 2022 har riksrevisjonen foreløpig funnet ut at staten brukte rundt 23 milliarder kroner på husleie det året – inkludert til Statsbygg. Rundt 11 milliarder gikk til private utleiere. 

Det er Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet som har ansvar for flest husleieavtaler.