Maskiningeniørene Fatlum Bislimi fra Kosovo og Rade Dzinkic fra Bosnia har fått midlertidige stillinger hos Statsbygg som et ledd i statens inkluderingsdugnad. Nylig møtte de kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hvor de fortalte om sine erfaringer. Til venstre avdelingsdirektør Dib Abdul-Hadi ved Faglig Ressurssenter Teknisk i Statsbygg. Foto: Svanhild Blakstad

Maskiningeniørene Fatlum Bislimi fra Kosovo og Rade Dzinkic fra Bosnia har fått midlertidige stillinger hos Statsbygg som et ledd i statens inkluderingsdugnad. Nylig møtte de kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hvor de fortalte om sine erfaringer. Til venstre avdelingsdirektør Dib Abdul-Hadi ved Faglig Ressurssenter Teknisk i Statsbygg. Foto: Svanhild Blakstad

Staten åpner døren for flere med CV-hull - så langt har Statsbygg vært blant de beste i klassen

Når Statsbygg skal samle og konvertere tegninger fra sine eldre bygg over i et nytt digitalt system, har de hentet inn kompetanse blant annet fra to maskiningeniører fra Bosnia og Kosovo.