Bildet viser flere av fargene forskerne har greid å skape av den varmereflekterende malingen. Foto: Stanford University
Bildet viser flere av fargene forskerne har greid å skape av den varmereflekterende malingen. Foto: Stanford University

Stanford-utviklet maling kan kutte strømforbruket

Ved hjelp av en spesialutviklet maling som er gjennomsiktig i det infrarøde spekteret, mener forskerne at de kan reflektere store deler av varmestrålingen som treffer bygninger.