Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. Foto: Bravida

Stabilt fra Bravida

Bravida Norges tall for 2019 viser en liten økning i omsetningen og en liten nedgang i driftsresultatet.

Nettoomsetningen for Bravida Norge minsket med 5 prosent i siste kvartal i 2019. De omsatte for 1.322 millioner svenske kroner, mot 1.393 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver Bravida i en pressemelding.

Selv forklarer de den negative veksten med lavere volum innen prosjektvirksomheten på grunn av færre store prosjekter i produksjon. Prosjektvirksomheten minsket med 14 prosent mens servicevirksomheten økte med fem prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde minus prosent. Driftsresultatet utgjorde 88 millioner svenske kroner i kvartalet mot 92 millioner svenske kroner i samme periode i 2018. Det ga en driftsmargin på 6,7 (6,6) prosent.

5,0 prosent margin
For hele 2019 økte nettoomsetningen for Bravida Norge med to prosent, og utgjorde 4.867 millioner svenske kroner (4.777). Veksten kan tilskrives servicevirksomheten. Servicevirksomheten økte med 5 prosent og prosjektvirksomheten minsket med en prosent. Den organiske veksten økte til to prosent. Valutakursendringer har ikke hatt noen innvirkning på nettoomsetningen.

Driftsresultatet utgjorde 245 millioner svenske kroner, som ga en driftsmargin på 5,0 (6,0) prosent. Bravida forklarer det lavere resultatet forklares med nedskrivninger i to store prosjekter. Disse var inkludert i ordrereserven ved oppkjøpet av Oras, og er nå avsluttet.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var uforandret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og utgjorde 2.553 millioner svenske kroner (2 552). I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 275 millioner svenske kroner.

Utviklingsprosjekter
– Ordresituasjonen for Bravida Norge er for tiden god, selv om nåværende ordrereserve er noe lavere enn ønsket. Bravida har i løpet av de siste årene jobbet bevisst med utviklingsprosjekter sammen med gode samarbeidspartnere – det nye akuttsykehuset på Hjelset (ASH) som er en del av det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) er et eksempel på dette, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke i en pressemelding.

Han nevner Oslo storbylegevakt og OBOS-utbygging på Ulven som andre eksempler.

– Disse kontraktene med tidlig involvering i tilbuds- og samspillsfasene ser vi på som en positiv utvikling i bransjen, som gir oss mulighet til å bidra med innovative og bærekraftige løsninger, noe som er viktig for å kunne skape merverdi for kunden, legger han til

I tillegg trekker Bakke frem servicesatsningen som har gitt positive utslag i året som har gått, både hva angår volum og lønnsomhet.

– Målet vårt er å bli en ledende servicepartner, og i 2019 tok vi et skritt i riktig retning for å nå dette målet, forteller han videre, sier Bakke.