Stabilt for Byggma

Plate- og gulvleverandøren Byggma økte omsetningen i fjor med 7 millioner til 368 millioner kroner. Resultatet før skatt ble på 6,6 millioner som er det samme som året før.

Adm. direktør Jan Hestås er særlig fornøyd med utviklingen i og avkastningen fra det engelske datterselskapet Respatex som ble innlemmet i konsernet fra nyttår 2001. Her ble driftsresultatet før belastning av administrasjonsbidrag til konsernet på tre millioner kroner som gir en tilfredsstillende avkastning når selskapet ble kjøpt for nærmere 7 millioner. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å bedre kostnadsnivået på viktige innsatsfaktorer i inneværende år, og det forventes at dette vil gi positive virkninger allerede i år. Styret mener selskapet har styrket sin konkurransesituasjon og ser positivt på mulighetene for 2002. Byggma-konserent eier produksjonsbedriftene Fibo-Trespo AS, Norsk Wallboard AS og Sasmox Oy samt salgsselskapene Huntonit AB og engelske Respatex.