Salget av leiligheter økte med 34 prosent i august sammenlignet med samme måned i fjor som Boligprodusentene mener er et positivt signal om en høyere boligbygging fremover.

Sprikende prognoser for årets boligbygging

Sprikende prognoser for årets boligbygging. Veidekke oppjusterer til 30.000, mens Boligprodusentene tror på 25.000.

– Det er mye som ligger til rette for økt boligbygging. De typiske økonomiske indikatorene er på plass og salget øker. Men vi får det ikke ut i konkret bygging. En forklaring kan være at den oppgangen i salget vi nå ser, kan skyldes salg i en del prosjekter som allerede er igangsatt. Det er med andre ord snakk om salg av de siste 50 prosentene, kommenterer adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene som har presentert sin månedlige boligstatistikk per august i år.

Nybygging henger etter

Denne viser at salgsnivået for nye boliger er i ferd med å ta seg kraftig opp sammenlignet med fjoråret, men igangsettingen av nye boliger henger imidlertid fortsatt etter fjoråret. Salget av nye boliger økte i august med 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens igangsettingen av nye boliger falt med 10 prosent.

– Veidekke har nylig oppjustert sin prognose for årets boligbygging til nærmere 30.000 enheter. Hvor tror Boligprodusentene at vi havner?

Nærmere 25.000

– Vi tror nivået på årets boligbygging vil ligge nærmere 25.000 enheter forutsatt at igangsettingen for resten av året blir lik med utviklingen i fjor. Store boligbyggere har gått ut i media og kunngjort godt salg. Samtidig har vi signaler fra markedet om at mange fortsatt sliter. Vi tror at vi nå har kommet for langt ut på året til at det skal skje en drastisk fremgang i nybyggingen av boliger. Hvis vi skal komme i nærheten av 30.000 enheter, må det i så fall bli start på en rekke store utbygginger på kort tid, fremholder Jæger.

Nybygging bakpå

Samlet igangsetting av nye boliger etter årets åtte første måneder ligger 16 prosent bak fjoråret i samme periode. Sammenlignet med årene 2011 og 2012 i samme periode er fallet i boligbyggingen på henholdsvis 24 og 22 prosent. Igangsettingen er nå kun en prosent over 2010-nivået.

Positiv salgsutvikling

Så langt i år ligger samlet salg 15 prosent bak fjoråret i samme periode. Den negative avstanden til fjoråret er imidlertid kuttet med fem prosentpoeng siden juni i år. Tallene etter årets åtte første måneder ligger fremdeles godt bak nivåene for årene 2011 og 2012 med henholdsvis 12 og 16 prosent svikt. Men også for disse årene reduseres nå den negative avstanden markant. Etter åtte måneder er det solgt 10 prosent flere boliger enn i 2010.

Størst svikt for leiligheter

For nybyggingen er det så langt i år tilbakegang for alle boligtyper, men leiligheter har den kraftigste svikten med 25 prosent. For eneboliger og småhus er fallet på henholdsvis 9 og 15 prosent. For august måned er det også tilbakegang for alle boligtyper, men svikten er blitt betydelig redusert for leiligheter med en nedgang på 15 prosent.

Godt leilighetssalg

Også salgsnedgangen så langt i år rammer alle boligtypene. Også her er svikten størst for leiligheter med 19 prosent. Fallet for eneboliger og småhus er på henholdsvis 9 og 13 prosent. Men for august måned er det leiligheter som står for den kraftigste veksten med 34 prosent, mot pluss 1 og 20 prosent for henholdsvis eneboliger og småhus.

Ned over hele landet

De fleste fylker opplever en til dels kraftig nedgang i både salg og igangsetting i årets åtte første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Akershus og Vest-Agder utmerker seg med spesielt høyt fall i igangsettingen, mens salgssvikten er størst i Telemark og Nord-Trøndelag. På den positive siden utmerker Troms samt Sogn og Fjordane seg med spesielt høy salgsfremgang, mens Vestfold har høy fremgang for igangsettingen.

Størst underskudd på nye boliger sammenholdt med behovet er det i fylkene Oslo, Akershus og Østfold samt Buskerud, Vestfold og Hordaland. Kun tre fylker bygger nok. Det er Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Nord-Trøndelag.